Podat reklamaci

Postupujte dle níže uvedených kroků a odešlete reklamaci prostřednictvím reklamačních formulářů

Podmínky reklamace BCA


Vezměte prosím na vědomí, že na následující případy se nevztahuje žádný nárok:

 • Maximální vzdálenost, kterou se Vaše vozidlo může pohybovat na vlastní nápravě, je 50 km.
 • Vozidla s najetými kilometry více než 180 000 km nebo s první registrací starší než 10 let jsou vyloučena z nároků na náhradu škody.
 • Všechny součásti podléhající opotřebení (pneumatiky, spojky, brzdy, brzdové destičky atd.), Součásti podléhající údržbě a malé součásti (pásy atd.).
 • Náklady pod 350 € - za optické i technické vady nebudou akceptovány. Jako základ se použijí čisté náklady na opravu nebo to, za co lze opravu provést.
 • Opravné práce na vozidle již byly provedeny.
 • Vadné baterie vozidla a výsledná nezjistitelná poškození.
 • Vadné baterie vozidla vč. následného poškození z externích startovacích pokusů.

Místní specifické podmínky

Snažíme se mít jednotnou politiku v rámci reklamačního řízení. I když jsou naše pravidla v Evropě téměř sladěna, stále máme určitá místní specifika a požadavky. Další podrobnosti naleznete níže.

BCA Německo
 • Reklamace na vozidla s hodnotou do 1 500 EUR netto nebude brána v úvahu.
 • Chybějící příslušenství podle bodu 1.3 katalogu škod, např. chybějící rezervní kola, zapalovač cigaret, tyče antény atd.
 • Všechny známky použití podle katalogu poškození.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Germany najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Německo

BCA Dánsko
 • Pokud je již vozidlo registrováno, práva na reklamaci propadají.
 • Na vozidla s označením třídy mechanického poškození C nelze reklamovat.
 • Není známo, zda nabízená vozidla měla poškození / nehodu / kolizi - nelze reklamovat.
 • Vozidla starší než 36 měsíců s více než 80 000 km: Dříve opravené a / nebo nezveřejněné škody nelze reklamovat.
 • Pokud má být zakoupené vozidlo registrováno v jiné zemi, je kupující povinen se seznámit se všemi pravidly a předpisy.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Dánsko najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Dánsko

BCA Nizozemsko
 • Na reklamaci vozidel v hodnotě do 1 500 EUR nebude brán zřetel.
 • Nároky nelze vznést, pokud bylo vozidlo prodáno reklamujícím prodejcem.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek BCA Nizozemsko naleznete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Nizozemsko

BCA Španělsko
Reklamace se nevztahují na následující případy:
 • Vozy označené jako nepojízdné nebo poškozené nebo jakákoli vozidla zařazená do aukce „poškozených vozidel“ nebo „vozidel po nehodě“.
 • Vozidla prodávaná „tak, jak jsou“ („venta en estado“).
 • Vozidla s hodnotou do 1 500 EUR.

Dokumentace k vozidlům: V závislosti na průměrné době potřebné k převodu vlastnictví existují 3 typy dokumentace:

 • 1. „Doc lista“ (připraveno k převozu): v průměru 10–15 kalendářních dnů, maximálně 30 dní.
 • 2. Dokumentace, se kterou je spojen nějaký druh incidentu (napr. rezervace vlastnictví, zrušení leasingu nebo existence poplatků): maximálně 120 dní.
 • 3. Zbytek vozidel (nic neurčeno): v průměru 35–45 kalendářních dnů, maximálně 60 dní.

V případě překročení maximální lhůty má kupující právo nákup zrušit. V případě zrušení může být jakákoli platba za vylepšení provedená na vozidle (mechanické práce, opravy karoserie a laku) preplacena maximálně do výše 800 EUR + DPH. Taková práce musí být odůvodněna dodacími listy, účtenkami nebo fakturami. Pokud bylo toto vozidlo přepravováno společností BCA Delivery, zpáteční přepravu zajistí také BCA.

Bonus za zpoždění přepravy: Pokud je překročen maximální termín pro přepravní službu BCA Delivery, kupující obdrží 10 EUR za den/vozidlo. Více informací o bonusu za zpoždění.

Zjistěte více: Více podrobností o příslušných reklamačních podmínkách BCA Španělsko najdete v obchodních podmínkách: BCA Spain T&C's.

BCA Itálie
 • Na jakékoli vozidlo označené jako nepojízdné nebo poškozené vozidlo nebo na vozidlo zařazené do aukcí „Bouraná vozidla“ (Damaged) nebo „po nehodě“ (Accident vehicles) nelze vznést nárok.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Itálie najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Itálie

BCA Švédsko
 • Kupující je povinen používat webové stránky Infotorg nebo Transportstyrelsen, aby sám ověřil velikost motoru, výkon motoru, typ paliva, první den registrace, modelový rok a převodovku, zda odpovídá údajům v aukci. S výjimkou položek uvedených v 9.4.1. Společnost BCA Sweden nebude automaticky odpovědná za nesprávné popisy, které by kupující mohl zjistit na základě vlastního prozkoumání poskytnutých údajů a informací. Jakákoli nejistota ohledně specifikací, fotografií nebo jiných informací uvedených na aukcích BCA - zavazuje kupujícího, aby kontaktoval BCA za účelem objasnění možných nejistot.
 • U vozidel nebyly zkontrolovány chybové kódy. Chybové kódy, které nejsou známy během kontroly, proto nelze reklamovat.
 • BCA netestují systém pohonu všech kol (4WD) automobilů. Proto - problémy se systémem 4WD, které nebyly objeveny během kontroly BCA - nelze reklamovat.
 • Podvozek vozidel nebyl zkoumán. Případné škody na podvozku, které by mohly být zjištěny při prohlídce podvozku, nelze tedy reklamovat.
 • Kontrola je optická a bez demontáže dílů, proto nebudou reklamace na skryté části akceptovány.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Sweden najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Švédsko

BCA Švédsko
 • Kupující je povinen používat webové stránky Infotorg nebo Transportstyrelsen, aby sám ověřil velikost motoru, výkon motoru, typ paliva, první den registrace, modelový rok a převodovku, zda odpovídá údajům v aukci. S výjimkou položek uvedených v 9.4.1. Společnost BCA Sweden nebude automaticky odpovědná za nesprávné popisy, které by kupující mohl zjistit na základě vlastního prozkoumání poskytnutých údajů a informací. Jakákoli nejistota ohledně specifikací, fotografií nebo jiných informací uvedených na aukcích BCA - zavazuje kupujícího, aby kontaktoval BCA za účelem objasnění možných nejistot.
 • U vozidel nebyly zkontrolovány chybové kódy. Chybové kódy, které nejsou známy během kontroly, proto nelze reklamovat.
 • BCA netestují systém pohonu všech kol (4WD) automobilů. Proto - problémy se systémem 4WD, které nebyly objeveny během kontroly BCA - nelze reklamovat.
 • Podvozek vozidel nebyl zkoumán. Případné škody na podvozku, které by mohly být zjištěny při prohlídce podvozku, nelze tedy reklamovat.
 • Kontrola je optická a bez demontáže dílů, proto nebudou reklamace na skryté části akceptovány.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Sweden najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Švédsko

Tým, který máte k dispozici

Máte další dotazy? Náš tým Vám rád pomůže od 9:00 do 18:00.