Co nowego?


Zmiany w warunkach handlowych w celu ułatwienia zakupów w BCA.

Ulepszenia warunków umowy


Aby bardziej ujednolicić sposób obsługi klienta we wszystkich krajach BCA w Europie, dokonaliśmy zmian w naszych Warunkach Umowy dotyczących następujących kwestii:

  1. Rejestracja
  2. Nasze usługi skierowane są do profesjonalnych nabywców z branży motoryzacyjnej. Nasz proces rejestracji odzwierciedla potrzebę posiadania przez nas dokładnych informacji w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem europejskim i przepisami podatkowymi.

  3. Wprowadzenie do platformy
  4. Złożenie wygrywającej oferty oznacza zawarcie wiążącej umowy sprzedaży. Dlatego chccemy mieć pewność, że nasi klienci rozumieją jak działa platforma i są jak najlepiej poinformowani już przed zalogowaniem się i podejściem do aukcji.

  5. (Od)blokowanie konta
  6. Konta klientów są zarządzane na poziomie europejskim, z możliwością wglądu w działania poszczególnych kupujących we wszystkich krajach. Dzięki temu możemy zarządzać anulacjami oraz blokowaniem/odblokowywaniem kont w przejrzysty i ustandaryzowany sposób.

  7. Opłaty parkingowe
  8. Staramy się aktualizować politykę terminów do odbioru zakupionych pojazów, aby uniknąć opłat parkingowych.

  9. Reklamacje
  10. Zwiększamy przejrzystość i ujednoliciliśmy proces obsługi roszczeń w całej Europie.

Nowy regulamin do zaakceptowania od 1 kwietnia 2022 r.

Od 1 kwietnia należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin podczas pierwszego logowania na naszej platformie.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami drogą mailową lub telefoniczną.