Köp i Sverige

Ta del av våra pågående auktioner i Sverige!

Köpavgifter


Köpavgift faktureras för varje inköpt bil separat.

Autolease, BCA Mix 1, BCA Mix 2 samt Arval;

Köpavgiften varierar för ett fordon kvalificerat för moms, 2980SEK - 6980SEK exklusive moms per bil. Köpavgiften baseras på auktion och fordonets pris. Den exakta köpavgiften framgår i sammanställningen i budpanelen. Om fordonet är vinstmarginalbeskattat tillämpar BCA Sverige principen (i enlighet med EU moms direktiv artikel 339) att blockera momsen på fakturan för denna avgift

    

 

 

 

 

 

 

  

Har du övriga frågor?

Vid övriga frågor avseende svenska auktioner eller fordon, välkommen att kontakta oss på BCA!