Köp i Sverige

Ta del av våra pågående auktioner i Sverige!

Köpavgifter


 Ny köpavgift från 1 April 2022

Köpavgift faktureras för varje inköpt bil separat.

Autolease, BCA Mix Open, BCA Mix 2 samt Arval;

Köpavgiften är 2,8 % av fordonets bruttopris. Med en minsta avgift om 3200 kr exklusive moms alternativt 320 € exklusive moms. Den exakta köpavgiften framgår i sammanställningen i budpanelen. Om fordonet är vinstmarginalbeskattat tillämpar BCA Sverige principen (i enlighet med EU moms direktiv artikel 339) att blockera momsen på fakturan för denna avgift

I våra särskilda auktioner - Euroshop, EV Auktionen samt Publik auktion gäller separata regler för Köpavgiften. Vänligen läs mer i auktionsinformationen alternativt kontakta BCA.

  

Har du övriga frågor?

Vid övriga frågor avseende svenska auktioner eller fordon, välkommen att kontakta oss på BCA!