Köp i Sverige

Ta del av våra pågående auktioner i Sverige!

Köpavgifter


Euro Netto Export,  BCA Mix Open, BCA Outlet 

Köpavgiften exklusive moms är 2,8 % av fordonets bruttopris. Med en minsta avgift om 3200 kr exklusive moms alternativt 320 € exklusive moms. Exportavgiften är 1000 kr eller 100 €.Den exakta köpavgiften framgår i sammanställningen i budpanelen. Om fordonet är vinstmarginalbeskattat tillämpar BCA Sverige principen (i enlighet med EU moms direktiv artikel 339) att blockera momsen på fakturan för denna avgift

Publik Auktion

Köpavgift 5980 kr. Exportavgift 1000 kr

Public Auction – No Fees
Ingen köpavgift och ingen Export avgift.

I våra särskilda auktioner - Euroshop, EV Auktionen samt Publik auktion gäller separata regler för Köpavgiften. Vänligen läs mer i auktionsinformationen alternativt kontakta BCA.

  

Har du övriga frågor?

Vid övriga frågor avseende svenska auktioner eller fordon, välkommen att kontakta oss på BCA!