Köp i Sverige

Ta del av våra pågående auktioner i Sverige!

Köpavgifter


Köpavgift faktureras för varje inköpt bil separat.


Euro Netto Export Sweden

  • Köpavgift 395 € NET, Exportavgift 195 € NET

 

Autolease, BCA Mix 1 samt BCA Mix 2

  • Köpavgift 395 NET, exportavgift 195 NET  

 

 

 

 

 

  

Har du övriga frågor?

Vid övriga frågor avseende svenska auktioner eller fordon, välkommen att kontakta oss på BCA!