Så här reklamerar du

Ta del av informationen nedan och registrera din reklamation via formuläret.

Generella villkor för reklamationer hos BCA


  • Den maximala sträckan som fordonet får ha rullat sedan köp är 50 km för att en reklamation ska kunna göras.
  • Fordon med en körsträcka på mer än 180 000 km eller en första registrering äldre än 10 år är helt undantagna möjligheten att reklamera.
  • Alla slitdelar (däck, kopplingar, bromsar, bromsbelägg etc.), underhållsdelar och små komponenter (remmar etc.) – kan ej reklameras.
  • För alla reklamationer utgår en självrisk om 3500 kr alternativt 250 € NET – varför kostnader under detta belopp aldrig ersätts.
  • BCA ersätter inga kostnader för reparationer utförda på fordonet av köparen – om reparationerna inte på förhand har godkänts av BCA.
  • Defekta bilbatterier ersätts inte.
  • Skador på bilars underrede ersätts inte.

*Kontrollera våra villkor och särskilda auktionsvillkor innan du skickar in din reklamation.

Lokala dispositioner

Vi strävar efter att ha en enhetlig policy för att hantera fordringarna. Våra regler är nästan anpassade i Europa, men vi har fortfarande några lokala förväntningar. Du hittar mer information nedan.

BCA Frankrike

BCAuto Enchères tar inte hänsyn till klagomål angående skadade, icke-körande, uttjänta fordon, för delar.

Mer information om villkoren för reklamationer i Frankrike finns i BCAuto Enchères allmänna villkor..

BCA Tyskland

Krav på skadestånd för fordon med ett nettovärde på upp till 1 500 euro kommer inte att beaktas.Tillbehör saknas enligt punkt 1.3 i skadekatalogen, t.ex. saknade reservhjul, cigarettändare, antennstavar etc.Alla tecken på användning enligt skadekatalogen.Du kan hitta mer detaljerad information om de tillämpliga villkoren för BCA Germany i de allmänna villkoren: BCA Deutschland ABG´s

BCA Danmark

Om ett fordon är registrerat förloras rätten att klaga.Fordon med mekanisk betyg C kan inte göras gällande.Det är okänt om de erbjudna fordonen har haft skador / olyckor / kollisioner - kan inte göras gällande.

Fordon äldre än 36 månader med mer än 80 000 km: Tidigare reparerade och / eller ouppklarade skador kan inte göras gällande.Köparen måste få kännedom om alla regler och föreskrifter om ett köpt fordon ska registreras i ett annat land. 

Mer information om gällande kravvillkor för BCA Danmark finns i villkoren: BCA Denmark T&C's

BCA Nederländerna

Fordringar från fordon med ett nettovärde på upp till € 1500 kommer inte att behandlasFordringar kan inte göras om fordonet har sålts av den hävdande återförsäljaren.

Mer information om gällande kravvillkor för BCA Nederland finns i de allmänna villkoren: BCA Nederland T&C's

BCA Spanien
Fordringar kommer inte att behandlas i något av dessa fall:Fordon som identifierats som skadade eller inte självrullande, eller fordon som ingår i en auktion med "skadat fordon" eller "skadat fordon".Fordon som säljs som "försäljning i skick").Fordon upp till 1500 €.Fordonsdokumentation
 Beroende på den genomsnittliga tid som krävs för din äganderättsöverföring finns det tre typer av dokumentation:

"Dokument klar" (för överföring): 10-15 kalenderdagar i genomsnitt, högst 30 dagar.Med dokumentation förekomst (äganderättsförbehåll, avbokning av leasingprocessen eller förekomst av avgifter): högst 120 dagar.Andra fordon (ospecificerade): 35-45 kalenderdagar i genomsnitt, högst 60 dagar.Om maxperioden överskrids har köparen rätt att häva köpet. Vid avbokning kan betalningen av de förbättringar som gjorts i bilen (mekaniskt arbete, plåtreparationer och målning) återbetalas upp till högst 800 € + moms. Nämnda verk måste motiveras med följesedlar, kvitton eller fakturor. Om fordonet transporterades av BCA Delivery, arrangeras även returtransporten av BCA.
Bonus för försenad transportOm den maximala löptiden för BCA Delivery -transporttjänsten överskrids får köparen 10 euro per dag / fordon. Läs mer om den sena bonusen.Más información sobn por retraso.re la bonificació
Mer information: Du kan hitta mer information om de tillämpliga kravvillkoren för BCA Spanien i Villkoren:

BCA Portugal

Fordon som köps under följande villkor kommer inte att göras gällande:
Krav relaterade till fordon som annonseras "Som de är" kommer inte att beaktas.Fordon som identifierats som skadade eller sålda på auktioner för "olycka" eller "olyckor" kommer inte att beaktas.Fordon med körsträcka över 200 000 km kommer inte att beaktas.Krav relaterade till fordon med ett värde på upp till 1 500 euro netto kommer inte att beaktas.

Mer information om gällande kravvillkor för BCA Portugal finns i villkoren BCA Portugal T&C's

BCA Italien

Alla fordon som identifierats som icke-körande eller skadade fordon eller fordon som ingår i auktioner med ”skadade fordon” eller ”olycksfordon” kan inte göras gällande.

Mer information om gällande kravvillkor för BCA Italy finns i villkoren:BCA Italy T&C's

BCA Sverige

Köparen är skyldig att använda Infotorg eller Transportstyrelsens webbplatser för att på egen hand säkerställa motorstorlek, motoreffekt, bränsletyp, första registreringsdag, modellår och växellåda motsvarar uppgifterna på auktionen. Förutom de artiklar som anges i 9.4.1. BCA Sweden kommer inte automatiskt att ansvara för felaktiga beskrivningar, som kunde ha upptäckts av köparen genom deras egen undersökning av data och information. All osäkerhet för specifikationerna, foton eller annan information som ges på BCA: s auktioner - tvingar köparen att kontakta BCA för att reda ut eventuella osäkerheter.Fordonen har inte kontrollerats för felkoder. Därför kan felkoder som inte är kända under inspektionen - inte göras gällande.BCA testar inte bilarnas fyrhjulsdrivna (4wd) system. Därför - problem med 4wd -systemet som inte har upptäckts under BCAs inspektion - kan inte göras gällande.Fordonets undervagn har inte undersökts. Skador, som genom en undervagn undersökas, kunde ha upptäckts - kan därför inte göras gällande.Inspektionen är optisk och utan demontering av delar, därför accepteras inte krav på dolda delar.

Mer information om gällande kravvillkor för BCA Sweden finns i villkoren: BCA Sweden T & C's

BCA Norge

Om ett fordon är registrerat förloras rätten att klaga.Köparen måste få kännedom om alla regler och föreskrifter om ett köpt fordon ska registreras i ett annat land.

Mer information om gällande kravvillkor för BCA Norge finns i villkoren:BCA Norway T&C's

Kundservice

Har du ytterligare frågor gällande BCA? Vi hjälper dig gärna mellan 9:00-17:00 på +46 8 549 531 40