Anpassade transportförhållanden

Var uppmärksam på de uppdaterade transportvillkoren som gäller från 5 december. Läs mer nedan.

En europeisk transportservice

VI ser till att bilen kommer till dig – oavsett var du befinner dig!

Transport av din bil


När betalningen har kommit till BCA bankkonto –bokar vi transport för din bil.
Observera att transport hanteras av BCA och är obligatoriskt när du köper från BCA Sverige. Kostnad för transport faktureras köparen i efterhand. Genom att kontakta oss får du den information du behöver för leveransen av din bil.
 

EU - Transport
Observera att om du är utländsk köpare arrangeras transport alltid av BCA Sverige. Kostnad för transport kommer att läggas till på fakturan för din bil.

Anpassade transportförhållanden


Säkert är du redan medveten om att transportmarknaden i Europa just nu ställs inför sina tuffaste utmaningar någonsin.

Det geopolitiska läget i östra Europa, höjda bränslepriser, inflation, brist på förare efter covid samt färre yngre förare som ersätter de som går i pension skapar en kraftig obalans mellan tillgång och efterfrågan.

  • 'Efterfrågan på förare har ökat 44% från januari till september under 2022', enligt IRU1, en trend som blir allt värre de sista veckorna.
  • 'En förlust av 27% av kapaciteten inom transportsektorn ...[samt]...5 till 10% av den kvarvarande kapaciteten parkerade pga brist på förare,enligt ECG2

Situationen förvärras ytterligare av att ett antal generalagenter bokar upp stor kapacitet långt över marknadspriset, vilket driver upp priserna för samtliga. Trots att dagens priser ligger på ca 150% jämfört med 2021, erbjuder dessa generalagenter ersättningar ytterligare 100% utöver denna nivå.

För att motverka dessa hinder fortsätter BCA att söka nya vägar att uppehålla en högkvalitativ transportservice;

  • Dussintals av våra egna BCA-lastbilar från Storbritannien används ni i Europa för att skydda mot ytterligare prisökningar;
  • Nya transportpartners har slutits avtal med och vi arbetar för att ytterligare utöka vår fordonsflotta;
  • Färjor har satts in för att minska på transport-trycket på vissa destinationer.

Trots dessa ansträngningar och åtgärder - vi kommer fortsätta implementera fler - så lyckas BCA inte fullt ut kompensera för det ökande priset i marknaden, varför vi blir tvungna att höja de internationella transportpriserna som faktureras våra köpare.

Av det skälet höjer vi priserna på internationella transporter med 40%, effektivt för fordon sålda fr o m 5 december.

Vi kommer även fortsättningsvis behandla våra kunder rättvist och endast höja priserna då det är absolut nödvändigt. Vi fortsätter jobba med prisbilden och kommer sänka priserna så fort läget på marknaden lättas

BCA till ditt förfogande

Kan vi hjälpa dig? Kontakta oss mellan 08:00-16:30.