Privacy Policy

Privacy policy

INTRODUCERE

BCA își asumă angajamentul de a vă proteja și respecta confidențialitatea.

Toate persoanele fizice au drepturi cu privire la modul în care le sunt tratate informațiile personale. Pe parcursul activităților noastre vom colecta, stoca și prelucra informații cu caracter personal ale clienților noștri, furnizorilor și părților terțe; un tratament corect și care să respecte normele legale al acestor date va crea un cadru de încredere reciprocă și va asigura eficiența proceselor.

Această politică stabilește principiile pe baza cărora orice informații personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați vor fi procesate. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații pentru a înțelege practicile noastre cu privire la datele dvs. personale și modul în care le vom trata.

Suntem membri ai grupului de companii BCA (Grupul BCA), iar compania mamă este Constellation Automotive Group. Pentru mai multe detalii despre Constellation Automotive Group, vă rugăm să vizitați constellationautomotive.comAcest document privind normele de confidențialitate este emis în numele Grupului BCA, astfel încât atunci când menționăm „noi”, „nouă”, „ne” sau „nostru”/„noastră”/„noștri”, ne referim la compania relevantă din Grupul BCA responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. BCA Polska Sp. Z. o.o. este regulatorul și responsabilul pentru acest website.

Am numit un responsabil pentru protecția datelor (DPO), iar adresa de e-mail pentru biroul DPO este DPO-Office@bca.com.

Biroul DPO poate fi contactat prin poștă (în atenția sa) la BCA:

Form 2
18 Bartley Wood Business Park
Bartley Way
Hook
Hampshire
RG27 9XA
United Kingdom

PRINCIPII DE PROTECȚIE A DATELOR

La prelucrarea informațiile dvs., trebuie să respectăm cele șase principii aplicabile bunei practici. Acestea prevăd că informațiile dvs. personale trebuie să fie:

 • prelucrate legal, corect și într-un mod transparent;
 • prelucrate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar;
 • corecte și actualizate;
 • păstrate nu mai mult decât este necesar și
 • procesate într-un mod care să asigure o siguranță adecvată.

INFORMAȚII PE CARE NI LE FURNIZAȚI

Putem colecta, utiliza, stoca și transfera diferite tipuri de informații personale despre dvs., precum:

 • Date de identitate, cum ar fi numele dvs., starea civilă, titlul, data nașterii, sexul;
 • Date de contact, cum ar fi adresa de domiciliu, adresa de e-mail și numerele de telefon;
 • Date financiare, cum ar fi detaliile contului bancar;
 • Date despre documente, cum ar fi documentul de înmatriculare al vehiculului și copii ale permisului de conducere, pașaportului, facturii pentru servicii și altor documente care vă confirmă identitatea;
 • Date despre tranzacții, inclusiv detalii despre plățile către și de la dvs. și alte detalii despre produsele și serviciile pe care le achiziționați de la noi;
 • Date despre companie, inclusiv numele organizației pe care o reprezentați, precum și datele de contact ale acesteia, datele financiare și datele privind tranzacțiile realizate;
 • Date tehnice, inclusiv adrese IP, datele dvs. de conectare, tipul și versiunea browserului, setarea și locația fusului orar, tipurile și versiunile de plug-in-uri ale browserului, sistemul de operare și platforma și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa site-ul nostru web;
 • Date de profil, cum ar fi numele dvs. de utilizator, parola, achizițiile sau comenzile făcute de dvs., interesele, preferințele, feedback-ul și răspunsurile la sondaje;
 • Date de utilizare, inclusiv informații despre modul în care utilizați site-ul nostru web, produsele și serviciile și
 • Date de marketing, cum ar fi preferințele dvs. privind marketing-ul de la noi și de la terți și preferințele dvs. privind canalele de comunicare.

DATE DIN „CATEGORIA SPECIALĂ”

Informațiile referitoare la originea dvs. rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filozofice, apartenența la sindicate, sănătatea, condamnările penale, viața sexuală sau orientarea sexuală sau anumite tipuri de date genetice sau biometrice sunt cunoscute ca date din „categoria specială”.

Pe parcursul relației cu dvs., nu intenționăm să colectăm date din „categoria specială” despre dvs.

CUM COLECTĂM INFORMAȚII PERSONALE

Putem obține informații personale prin interacțiunea directă cu dvs., cum ar fi:

 • crearea unui cont pe site-ul nostru web,
 • încheierea unui acord cu noi pentru produse sau servicii,
 • abonarea la serviciile sau publicațiile noastre sau solicitarea în alt mod de a vi se trimite materiale de marketing sau
 • corespondența cu noi prin telefon, e-mail, scrisori sau alte canale de comunicare.

Putem obține informații personale prin procese tehnologice automate atunci când interacționați cu site-ul nostru web utilizând cookies, istorice de server și alte tehnologii similare.

De asemenea, putem colecta informații personale despre dvs. de la terți sau surse accesibile publicului, cum ar fi:

 • organismele publice și autoritățile de reglementare,
 • furnizori de analize (cum ar fi Google),
 • rețele de publicitate,
 • furnizori de informații de căutare și
 • furnizori de servicii tehnice, de plată și livrare.

BAZA JURIDICĂ PENTRU UTILIZAREA INFORMAȚIILOR DVS. PERSONALE

Vom folosi informațiile dvs. personale numai atunci când legea ne permite acest lucru. Cel mai frecvent, vom utiliza informațiile dvs. personale în următoarele circumstanțe:

 • după ce ne-ați dat acordul,
 • în cazul în care este necesară redactarea unui contract pe care urmează să-l încheiem sau pe care l-am încheiat cu dvs.,
 • în cazul în care este necesar pentru interesele legitime ale noastre sau ale unei terțe părți, iar interesele și drepturile dvs. nu prevalează acestor interese sau
 • unde trebuie să respectăm obligații legale sau de reglementare.

Scopurile particulare pentru care vom utiliza informațiile dvs. personale și baza legală pentru această utilizare sunt următoarele:

Scopuri în care vom folosi informațiile pe care ni le oferiți

Temei juridic

În cazul în care acționați ca reprezentant al unei organizații, deci doriți să înregistrați organizația respectivă ca un nou client.

Va fi necesar pentru interesele noastre legitime de afaceri, și anume în vederea furnizării de produse și servicii organizației dvs.

În cazul în care acționați ca reprezentant al unei organizații, pentru a procesa instrucțiunile și, dacă este acceptat, pentru a furniza produse și servicii organizației dvs. (inclusiv gestionarea plăților și taxelor).

Va fi necesar pentru interesele noastre legitime de afaceri, și anume în vederea furnizării de produse și servicii organizației dvs.

Pentru a obține informații suplimentare despre dvs. și/sau organizația dvs.

Va fi necesar pentru interesele noastre legitime de afaceri, și anume pentru a ne asigura că suntem pe deplin conștienți de toate problemele legate de produsele și serviciile pe care le oferim.

Vom folosi informațiile dvs. personale numai în scopul (scopurile) pentru care le-am colectat, cu excepția cazului în care considerăm în mod rezonabil că trebuie să le folosim pentru un alt motiv și că motivul este compatibil cu scopul inițial. Dacă trebuie să folosim informațiile dvs. personale într-un scop aparte, vă vom notifica și vă vom explica baza legală care ne permite acest lucru.

Vă rugăm să rețineți că putem prelucra informațiile dvs. personale fără cunoștința sau consimțământul dvs., în conformitate cu regulile de mai sus, acolo unde acest lucru este cerut sau permis de lege.

DACĂ NU PUTEȚI SAU NU NE OFERIȚI ACCES LA INFORMAȚILE PERSONALE

Fără informațiile dvs. personale, nu vă putem înregistra pe dvs. sau organizația dvs. (după caz) ca un client nou. Asta înseamnă că nu vom putea să vă oferim dvs. sau organizației dvs. produse sau servicii.

PUBLICAREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ

Este posibil să împărtășim informațiile dvs. personale părților menționate mai jos:

 • organisme publice și autorități de reglementare,
 • alte companii din cadrul grupului BCA,
 • alt personal din organizația dvs. sau orice altă organizație care este parte a sau are un interes legitim în acordul dintre noi și organizația dvs.,
 • furnizorii de servicii IT și de administrare a sistemelor afacerii noastre,
 • consilierii noștri profesioniști,
 • furnizori de motoare de căutare și analize care ne asistă în îmbunătățirea și optimizarea site-ului nostru web și
 • terți cărora putem alege să le vindem, să transferăm sau să fuzionăm părți din afacerea noastră sau activele noastre. Alternativ, putem achiziționa alte companii sau să fuzionăm cu acestea. În cazul unor asemenea schimbări, atunci noii proprietari pot utiliza informațiile dvs. personale în același mod ca cel stipulat în cadrul acestui document.

Solicităm tuturor terților să respecte și să asigure siguranța informațiilor dvs. personale și să le trateze în conformitate cu legea. Nu permitem furnizorilor noștri de servicii terți să utilizeze informațiile dvs. personale în alte scopuri decât cele menționate în acest document și le permitem să proceseze informațiile dvs. personale numai în scopuri specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

PĂSTRAREA INFORMAȚIILOR PERSONALE ÎN SIGURANȚĂ

Deși operăm în Marea Britanie și UE, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către (sau stocate de) furnizori de servicii terți cu care lucrăm, selectați cu atenție, localizați în țări din afara Marii Britanii sau UE. În acest caz, ne asigurăm că există garanții adecvate pentru transferul și stocarea respectivă, conform legislației aplicabile privind protecția datelor. Dacă doriți mai multe informații despre stocarea datelor dvs. sau măsurile de protecție existente pentru a vă proteja datele, vă rugăm să contactați biroul nostru DPO folosind datele de contact din secțiunea intitulată „INTRODUCERE”.

Am instituit măsuri de siguranță adecvate pentru a preveni pierderea, utilizarea sau accesarea accidentală a datelor dvs. personale în mod neautorizat, modificarea sau divulgarea acestora. În plus, limităm accesul la datele dvs. cu caracter personal numai acelor angajați, agenți, contractori și alte terțe părți care au un interes de afaceri legitim. Aceștia vor prelucra datele dvs. personale numai conform instrucțiunile noastre și se supun clauzelor de confidențialitate.

Am instituit proceduri pentru a acționa în cazul oricărei suspiciuni de încălcare a siguranței datelor cu caracter personal și vă vom anunța pe dvs. și pe orice autoritate de reglementare relevantă în cazul în care ni se cere pe cale legală să o facem.

PENTRU CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Perioada de timp în care vom stoca datele dvs. va depinde de „temeiul juridic” în virtutea căruia utilizăm aceste date, după cum urmează:

Temei juridic

Durata

În cazul în care utilizăm/stocăm datele dvs., deoarece acestea sunt necesare în relația contractuală.

Vom folosi/stoca datele dvs. pe durata relației contractuale.  

În cazul în care utilizăm/stocăm datele dvs., deoarece este necesar pentru noi să respectăm o obligație legală la care suntem supuși.

Vom folosi/stoca datele dvs. atâta timp cât este necesar pentru noi să ne respectăm obligațiile legale.

În cazul în care utilizăm/stocăm datele dvs., deoarece acestea sunt necesare pentru interesele noastre legitime de afaceri.

Vom folosi/stoca datele dvs. până când ne solicitați să nu mai facem acest lucru. Cu toate acestea, dacă putem demonstra că motivul pentru care folosim/stocăm datele dvs. prevalează în raport cu interesele, drepturile și libertățile dvs., atunci vom continua să utilizăm și să stocăm datele personale, atâta timp cât este necesar pe durata relației contractuale (nu vom mai utiliza/stoca datele dvs. personale în cazul în care nu avem un motiv legitim pentru a face acest lucru)

În cazul în care utilizăm/stocăm datele dvs. pentru că ne-ați dat consimțământul dvs. specific, informat și neechivoc

Vom folosi/stocă datele dvs. până când ne solicitați să nu mai facem acest lucru.

Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a informațiilor personale, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea informațiilor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau dezvăluirea informațiilor dvs. personale, cadrul legal aplicabil și scopurile pentru care procesăm informațiile personale și dacă se pot atinge aceste scopuri prin alte mijloace.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Dispuneți de drepturi legale în ce privește informațiile pe care ni le furnizați sau pe care le colectăm despre dvs., după cum urmează:

 • Aveți dreptul de a accesa informațiile pe care le deținem despre dvs., împreună cu diverse informații despre motivul și modul în care utilizăm datele dvs., către ce entitate le-am fi putut dezvălui, de unde am obținut inițial informațiile și pentru cât timp vom folosi informațiile dvs.
 • Aveți dreptul să ne cereți să rectificăm orice informație pe care o deținem despre dvs. care este inexactă sau incompletă.
 • Aveți dreptul să ne cereți să ștergem informațiile pe care le deținem despre dvs. („dreptul de a fi uitat”). Vă rugăm să rețineți că acest drept poate fi exercitat numai în anumite circumstanțe și, dacă ne cereți să ștergem informațiile dvs. și nu putem face acest lucru, vă vom explica motivul.
 • Aveți dreptul să ne cereți să nu mai folosim informațiile dvs. atunci când: (i) informațiile pe care le deținem despre dvs. sunt inexacte; (ii) folosim ilegal informațiile dvs.; (iii) nu mai este necesar să folosim informațiile; sau (iv) nu avem un motiv legitim pentru a utiliza informațiile. Vă rugăm să rețineți că putem continua să stocăm informațiile dvs. sau să le folosim în scopuri legale sau pentru protejarea drepturilor oricărei alte persoane.
 • Aveți dreptul să ne cereți să transmitem informațiile pe care le deținem despre dvs. unei alte persoane sau companii într-un format structurat, standardizat și care poate fi procesat de computer. Vă rugăm să rețineți că acest drept poate fi exercitat numai în anumite circumstanțe și, dacă ne cereți să transmitem informațiile unei alte entități și nu putem face acest lucru, vă vom explica de ce nu.
 • În cazul în care utilizăm/stocăm informațiile dvs. deoarece sunt necesare pentru interesele noastre legitime de afaceri, aveți dreptul să vă opuneți utilizării/stocării informațiilor dvs. Vom opri utilizarea/stocarea informațiilor dvs., cu excepția cazului în care putem demonstra de ce credem că avem un interes comercial legitim care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dvs.
 • În cazul în care utilizăm/stocăm datele dvs. pentru că ne-ați dat consimțământul dvs. specific, informat și fără echivoc, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment.
 • Aveți dreptul să vă opuneți utilizării/stocării informațiilor dvs. în scopuri de marketing direct.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. legale, vă rugăm să contactați biroul DPO nostru, scriind la adresa menționată în secțiunea INTRODUCERE a acestei politici sau trimițându-ne un e-mail la DPO-Office@bca.com.

Nu este solicitată achitarea unei taxe pentru a accesa datele dvs. personale (sau pentru a vă exercita oricare dintre drepturile mai sus menționate). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă solicitarea dvs. este în mod clar nefondată, repetitivă sau excesivă. În aceste cazuri, putem refuza să dăm curs cererii dvs.

Este posibil să fie necesar să vă solicităm informații specifice pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm dreptul de a accesa datele dvs. personale (sau de a vă exercita oricare dintre drepturile stipulate în acest document). Aceasta este o măsură de siguranță, pentru a garanta că datele personale nu sunt dezvăluite niciunei persoane care nu este îndreptățită să le primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare cu privire la solicitarea dvs.

Încercăm să răspundem la toate solicitările legitime în termen de o lună. Ocazional, poate dura mai mult de o lună dacă solicitarea dvs. are o complexitate crescută sau dacă ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom notifica.

COOKIES ȘI CUM LE UTILIZĂM

Ce este un cookies?

Un cookie este un mic fișier text care stochează configurațiile Internetului. Cookie-ul este descărcat de browserul dvs. de internet prima dată când vizitați un site web.

Unele cookies sunt extrem de utile deoarece vă pot îmbunătăți experiența de utilizare atunci când reveniți la un site pe care l-ați vizitat deja. Aceasta presupune că utilizați același dispozitiv și același browser ca cel inițial; în acest caz, cookies vor reține preferințele dvs., vor ști cum utilizați site-ul web și vor adapta conținutul care vă este afișat astfel încât să fie relevant pentru interesele și nevoile dvs. personale.

Tipuri de cookies

Există patru categorii de cookies: cookies strict necesare, cookies de performanță, cookies funcționale și cookies de marketing.

 • Cookies strict necesare sunt esențiale pentru a vă permite să navigați pe site-ul web și să utilizați caracteristicile acestuia. Fără aceste cookies, unele servicii nu pot fi furnizate - de exemplu, memorizarea acțiunilor anterioare atunci când navigați înapoi la o pagină în aceeași sesiune.
 • Cookies de performanță colectează informații despre modul în care este utilizat un site web - de exemplu, ce pagini vizitează frecvent un utilizator. Aceste cookies nu salvează informații personale sau informații care ar permite identificarea utilizatorului. Ele sunt utilizate exclusiv pentru a îmbunătăți performanța site-ului web și, împreună cu aceasta, experiența utilizatorului.
 • Cookies funcționale permite unui site web să salveze informațiile deja introduse (cum ar fi numele utilizatorilor, opțiunile de limbă și locația dvs.), astfel încât să vă poată oferi funcții îmbunătățite și personalizate. Aceste cookies colectează informații anonime și nu pot urmări activitatea dvs. pe alte site-uri web.
 • Cookies de marketing sunt utilizate pentru a vă furniza reclame și alte comunicări relevante pentru dvs. Acestea sunt, de asemenea, utilizate pentru a limita numărul de vizualizări al unei reclame și pentru a ajuta la măsurarea eficacității campaniilor publicitare.

Gestionarea utilizării setărilor cookie-urilor de pe acest site web

Deși puteți dezactiva complet unele cookies în browserul dvs. în orice moment, este important să rețineți că, dacă modificați setările și blocați anumite cookies, nu veți putea profita din plin de unele caracteristici ale site-ului nostru.

Cookies esențiale, cunoscute și sub numele de cookies „strict necesare”, permit funcționalități fără de care nu ați putea utiliza site-ul web așa cum a fost conceput. Aceste cookies sunt salvate pe computerul dvs. doar în timp ce navigați pe site-ul web și pe durata sesiunii. Cookies strict necesare nu pot fi dezactivate.

OPȚIUNEA DE A BLOCA PRIMIREA COMUNICĂRILOR

Puteți să solicitați oprirea trimiterii de comunicări în orice moment conectându-vă la site-ul web și bifând sau debifând opțiunile relevante pentru a vă ajusta preferințele de marketing sau accesând linkurile de dezabonare din orice mesaj de marketing trimis către dvs.

DECIZIE AUTOMATĂ

Nu folosim procese automate de luare a deciziilor.

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru web poate include linkuri către site-uri web terțe, plugin-uri și aplicații. Dacă accesați aceste linkuri sau activați aceste conexiuni, puteți permite terților să colecteze sau să împărtășească date despre dvs. Nu deținem un control asupra acestor site-uri terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile lor de confidențialitate. Când navigați de pe site-ul nostru web pe site-ul web al unui terț, vă recomandăm să citiți instrucțiunile de confidențialitate ale fiecărui site web pe care îl vizitați.

MODIFICĂRI LA POLITICA NOASTRĂ

Orice modificare pe care o vom face politicii noastre în viitor va fi postată pe site-ul nostru web.