Kjøpsavgifter


10% av kjøpsprisen

  • minimum 5000NOK
  • maksimum 9900NOK

Administrasjonsavgiften er 800NOK

Har du flere spørsmål?

For alle spørsmål etter auksjonene, kontakt vårt BCA Team