Fortrolighetspolitikk


Fortrolighetspolitikk

Vi er forpliktet til å beskytte og respektere privatlivet ditt. Alle har rettigheter når det gjelder måten personopplysningene deres håndteres på. I forbindelse med aktivitetene våre innsamler, oppbevarer og behandler vi personopplysninger om våre kunder, leverandører og tredjeparter, og vi anerkjenner at en korrekt og lovlig behandling av disse opplysningene vil opprettholde tilliten til organisasjonen vår og dermed sikre en god forretningsdrift.Disse retningslinjene legger grunnlaget for vår behandling av personopplysningene vi innsamler fra deg eller som du opplyser til oss. Les det følgende grundig for å forstå våre synspunkter og praksiser vedrørende personopplysningene dine og hvordan vi behandler disse. 

Full fortrolighetspolitikk

Vi er medlem av BCA-gruppen av firmaer (BCA Group), og hovedselskapet vårt er BCA Marketplace Limited (registrert i England og Wales under organisasjonsnummer: 09019615). For flere opplysninger om BCA Marketplace Limited og BCA Group, gå til www.bcamarketplace.com. Denne personvernerklæringen er utformet på vegne av BCA Group, så når vi nevner «vi», «oss» eller «vår» i denne personvernerklæringen, refererer vi til det relevante firmaet i BCA Group som er ansvarlig for å behandle opplysningene dine. BCA Bilauksjon AS er behandlingsansvarlig og ansvarlig for dette nettstedet. Vi har utnevnt et personvernombud (DPO), og e-postadressen til DPO-kontoret er [email protected] DPO-kontoret kan kontaktes per post (merket dit) til BCA, Headway House, Crosby Way, Farnham, Surrey, Storbritannia, GU9 7XG, telefon: +44 (0)1252 721200.

Gjeldende prinsipper for databeskyttelse

Når vi behandler opplysningene dine, må vi overholde de seks eksigible prinsippene for god praksis. Disse foreskriver at personopplysningene dine:

 • behandles lovlig, rimelig og gjennomsiktig
 • behandles til spesifiserte, eksplisitte og rettmessige formål
 • er tilstrekkelige, relevante og begrenset til det som er nødvendig
 • er nøyaktige og oppdaterte
 • ikke oppbevares lenger enn nødvendig
 • behandles på en måte som trygger en passende sikkerhet.

Opplysninger som du gir til oss

Vi kan innsamle, bruke, oppbevare og overføre forskjellige slags personopplysninger om deg, herunder:

 • Personopplysninger, som navn, sivilstatus, tittel, fødselsdato og kjønn
 • Kontaktopplysninger, som hjemmeadresse, e-postadresse og telefonnumre
 • Finansielle opplysninger, som bankkontoopplysninger
 • Dokumentopplysninger, som registreringsattest og kopier av ditt førerkort, pass, strømregning og andre dokumenter som bekrefter din identitet
 • Transaksjonsopplysninger, herunder detaljer om betalinger til eller fra deg samt andre detaljer om produkter og tjenester du kjøper fra oss
 • Firmaopplysninger, herunder navnet på organisasjonen du representerer og denne organisasjonens kontaktopplysninger, finansielle opplysninger og transaksjonsopplysninger
 • Tekniske opplysninger, herunder IP-adresser, dine påloggingsopplysninger, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og plassering, programtilleggstyper og -versjoner, operativsystem og plattform samt annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt
 • Profilopplysninger, som ditt brukernavn, passord, kjøp eller bestillinger du har foretatt, dine interesser, preferanser, tilbakemeldinger og svar på undersøkelser
 • Anvendelsesopplysninger, inklusiv informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, produktene og tjenestene våre
 • Markedsføringsopplysninger, som dine preferanser når det gjelder å motta markedsføring fra oss og våre tredjeparter samt dine kommunikasjonspreferanser.

Sensitive opplysninger

Informasjon angående din rasemessige eller etniske bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk oppfatning, medlemskap i fagforening, helse, straffedommer, seksualliv eller seksuelle legning, eller visse former for genetisk eller biometrisk data, regnes som sensitive opplysninger.

Under samhandelen med deg forventer vi ikke å innsamle noen sensitive opplysninger om deg.

Slik innsamler vi personopplysningene dine

Vi kan skaffe personopplysninger ved direkte samhandel med deg, som for eksempel:

 • Opprette en konto på nettstedet vårt.
 • Inngå en avtale med oss om produkter eller tjenester.
 • Abonnere på tjenestene eller publikasjonene våre, eller på annen måte be om å få tilsendt markedsføringsmateriale.
 • Korrespondere med oss via telefon, e-post, brev eller annet.

Vi kan skaffe personopplysninger via automatisert teknologi når du samhandler med nettstedet vårt ved bruk av informasjonskapsler, serverlogger og andre lignende teknologier.

Vi kan også innsamle personopplysninger om deg fra tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder som for eksempel:

 • Offentlige organer og reguleringsmyndigheter
 • Analysetilbydere (som for eksempel Google)
 • Reklamenettverk
 • Søkeinformasjonstilbydere
 • Tilbydere av tekniske, betalings- og leveringstjenester.

Det juridiske grunnlaget for vår bruk av personopplysningene dine

Vi vil kun bruke personopplysningene dine når loven tillater det. Vanligvis vil vi bruke personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

 • Du har gitt oss samtykke.
 • Vi må utføre en kontrakt som vi er i ferd med å inngå, eller har inngått, med deg.
 • Det er nødvendig for vår eller en tredjeparts lovmessige interesser, og dine interesser og rettigheter tilsidesetter ikke disse interessene.
 • Vi må etterkomme en lov- eller reguleringsmessig forpliktelse.

Spesifikke formål der vi vil bruke personopplysningene dine, og lovgrunnlaget for denne bruken, er som følger.

Formål der vi vil bruke opplysninger du gir til oss

Lovgrunnlag

Når du representerer en organisasjon, for å registrere organisasjonen som en ny kunde.

Det er nødvendig for våre berettigede forretningsinteresser, nemlig med det formål å tilby produkter og tjenester til organisasjonen din.

Når du handler som representant for en organisasjon, for å behandle instruksjonene dine og, hvis det aksepteres, å tilby produkter og tjenester til organisasjonen din (inklusiv å administrere betalinger, gebyrer og kostnader).

Det er nødvendig for våre berettigede forretningsinteresser, nemlig med det formål å tilby produkter og tjenester til organisasjonen din.

For å skaffe ytterligere informasjon om deg og/eller organisasjonen din.

Det er nødvendig for våre berettigede forretningsinteresser, nemlig for å sikre at vi kjenner fullt ut til alle problemer relatert til produktene og tjenestene vi tilbyr.

 

Vi vil kun bruke personopplysningene dine til de(t) formål vi har innsamlet dem til, med mindre vi rimelig vurderer at vi trenger å bruke dem av en annen grunn og at den grunnen er samsvarende med det opprinnelige formålet. Hvis vi trenger å bruke personopplysningene dine til et ikke-relatert formål, vil vi varsle deg og forklare lovgrunnlaget som tillater oss å gjøre dette.

Bemerk at vi kan behandle personopplysningene dine uten ditt kjennskap eller samtykke i overensstemmelse med ovenstående regler, hvis dette er påkrevd eller tillatt ved lov.

Hvis du ikke kan eller vil gi oss personopplysningene dine

Uten personopplysningene dine kan vi ikke registrere deg eller organisasjonen din (slik saken kan være) som en ny kunde. Det betyr at vi ikke vil kunne tilby deg eller organisasjonen din noen produkter eller tjenester.

Videreformidling av opplysningene dine

Vi kan dele personopplysningene dine med partene som er nevnt nedenfor:

 • Offentlige organer og reguleringsmyndigheter.
 • Andre firma innenfor BCA Group.
 • Andre medarbeidere innenfor organisasjonen din, eller en annen organisasjon som er part i eller på annen måte har en berettiget interesse i avtalen mellom oss og organisasjonen din.
  • Tilbydere av IT- og systemadministrasjonstjenester til forretningene våre.
  • Våre profesjonelle rådgivere.
  • Analyse- og søkemotortilbydere som bistår oss i forbedring og optimalisering av nettstedet vårt.
  • Tredjeparter som vi kan velge å selge, overføre eller fusjonere deler av forretningen eller ressursene våre til. Alternativt kan vi søke å oppkjøpe andre forretninger eller fusjonere med dem. Hvis det skjer en endring i forretningen vår, så kan de nye eierne bruke personopplysningene dine på samme måte som angitt i denne politikken.

Vi krever at alle tredjeparter overholder sikkerheten for personopplysningene dine og behandler disse i samsvar med loven. Vi tillater ikke at våre tredjeparts tjenestetilbydere bruker personopplysningene dine til sine egne formål, og vi lar dem bare behandle personopplysningene dine til spesifikke formål og i overensstemmelse med instruksjonene våre.

Hva gjør vi for å sikre personopplysningene dine?

Når vi opererer i Storbritannia og EU, kan personopplysningene dine bli overført til (eller lagret av) nøye utvalgte tredjeparts tjenestetilbydere som vi samarbeider med, som befinner seg i land utenfor Storbritannia eller EU. I slike tilfeller sørger vi for at passende beskyttelsestiltak er på plass for denne overføringen og oppbevaringen, som påkrevd av gjeldende lov om databeskyttelse. Hvis du ønsker mer informasjon om oppbevaring av opplysningene dine, eller om beskyttelsestiltakene som er etablert for å verne om opplysningene dine, så kontakt DPO-kontoret vårt ved bruk av opplysningene i avsnittet «Innledning» i denne erklæringen.

Vi har etablert passende sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine utilsiktet tapes, brukes eller tilgås på en uautorisert måte, endres eller fremlegges. I tillegg begrenser vi tilgangen for medarbeidere, agenter, kontraktholdere og andre tredjeparter med en forretning, til personopplysninger som disse trenger å vite. De vil kun behandle personopplysningene dine etter instruks fra deg, og de er underlagt konfidensialitet.

Vi har utarbeidet prosedyrer for å håndtere enhver mistanke om lekkasje av personopplysninger, og vi vil varsle deg og alle aktuelle reguleringsorganer om en eventuell lekkasje når vi er rettslig forpliktet til dette.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Hvor lenge vi oppbevarer opplysningene dine avhenger av lovgrunnlaget for hvorfor vi bruker opplysningene, som følger:

Lovgrunnlag

Tidsrom

Der vi bruker/oppbevarer opplysningene dine fordi det er nødvendig for å utføre kontrakten mellom deg og oss.

Vi vil bruke/oppbevare opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å utføre kontrakten mellom deg og oss.

Der vi bruker/oppbevarer opplysningene dine fordi det er nødvendig for oss for å overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt.

Vi vil bruke/oppbevare opplysningene dine så lenge det er nødvendig for oss for å overholde våre rettslige forpliktelser.

Der vi bruker/oppbevarer opplysningene dine fordi det er nødvendig for våre berettigede forretningsinteresser.

Vi vil bruke/oppbevare opplysningene dine inntil du ber oss stoppe. Hvis vi kan påvise at grunnen til at vi bruker/oppbevarer opplysningene dine tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter, vil vi imidlertid fortsette å bruke og oppbevare opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å utføre kontrakten mellom deg og oss (eller tidligere hvis vi ikke lenger har en berettiget interesse i å bruke/oppbevare opplysningene dine).

Der vi bruker/oppbevarer opplysningene dine fordi du har gitt oss ditt spesifikke, informerte og eksplisitte samtykke.

Vi vil bruke/oppbevare opplysningene dine inntil du ber oss stoppe.

 

For å fastsette den passende oppbevaringsperioden for personopplysninger, vurderer vi mengden, typen og sensitiviteten ved personopplysningene, den potensielle skaderisikoen ved uautorisert bruk eller lekkasje av personopplysningene dine, formålene med å behandle personopplysningene dine og hvorvidt vi kan oppnå disse formålene gjennom andre midler, samt de gjeldende lovkravene.

Dine rettigheter

Du har en rekke lovfestede rettigheter når det gjelder opplysningene du gir oss, eller som vi innsamler om deg. De er som følger:

 • Du har rett til å få tilgang til opplysningene vi har om deg, samt ulike opplysninger om hvorfor og hvordan vi bruker opplysningene dine, til hvem vi har gitt disse opplysningene, hvor vi opprinnelig har fått opplysningene fra og hvor lenge vi vil bruke opplysningene dine.
 • Du har rett til å be oss korrigere opplysninger vi har om deg som er feilaktige eller ufullstendige.
 • Du har rett til å be oss slette opplysninger vi har om deg («retten til å bli glemt»). Bemerk at denne retten kun kan utøves under visse omstendigheter. Hvis du ber oss slette opplysningene dine og vi ikke er i stand til å gjøre dette, vil vi forklare hvorfor.
 • Du har rett til å be oss slutte å bruke opplysningene dine der: (i) opplysningene vi har om deg er unøyaktige; (ii) vi bruker opplysningene dine urettmessig; (iii) vi ikke lenger trenger å bruke opplysningene; eller (iv) vi ikke har en berettiget grunn til å bruke opplysningene. Bemerk at vi kan fortsette å lagre opplysningene dine eller bruke opplysningene dine i forbindelse med søksmål eller for å beskytte en annen persons rettigheter.
 • Du har rett til å be oss overføre opplysningene vi har om deg til en annen person eller et annet firma i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Bemerk at denne retten kun kan utøves under visse omstendigheter. Hvis du ber oss overføre opplysningene dine og vi ikke er i stand til å gjøre dette, vil vi forklare hvorfor.
 • Der vi bruker/lagrer opplysningene dine fordi det er nødvendig for våre berettigede forretningsinteresser, har du rett til å gjøre innsigelse mot at vi bruker/lagrer opplysningene dine. Vi vil slutte å bruke/lagre opplysningene dine med mindre vi kan bevise hvorfor vi mener at vi har en berettiget forretningsinteresse som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter.
 • Der vi bruker/oppbevarer opplysningene dine fordi du har gitt oss ditt spesifikke, informerte og eksplisitte samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid.
 • Du har rett til å gjøre innsigelse mot at vi bruker/lagrer opplysningene dine til direkte markedsføringsformål.

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine, så kontakt vårt DPO-kontor ved å skrive til adressen øverst i disse retningslinjene, eller send oss en e-post på [email protected]

Du skal ikke betale noe gebyr for å få tilgang til personopplysningene dine (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid ta et rimelig gebyr hvis anmodningen din er klart ubegrunnet, gjentakende eller urimelig. Alternativt kan vi nekte å etterkomme anmodningen din i disse situasjonene.

Vi kan muligens be deg om spesifikke opplysninger som skal hjelpe oss med å bekrefte din identitet og sikre din rett til tilgang til personopplysningene dine (eller til å utøve noen av de andre rettighetene dine). Dette er en sikkerhetsforanstaltning for å sikre at personopplysninger ikke lekkes til en person som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon om forespørselen din for å fremskynde svaret vårt.

Vi prøver å besvare alle berettigede anmodninger innenfor én måned. Iblant kan det ta lenger tid enn én måned hvis anmodningen er særlig kompleks eller hvis du har kommet med en rekke anmodninger. I så fall vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

Informasjonskapsler og hvordan vi benytter dem

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagrer internettinnstillinger. Informasjonskapselen lastes ned av nettleseren din første gang du besøker et nettsted.

Noen informasjonskapsler er ekstremt nyttige fordi de kan forbedre brukeropplevelsen din når du vender tilbake til et nettsted som du allerede har besøkt. Dette forutsetter at du bruker den samme enheten og den samme nettleseren som før. I så fall vil informasjonskapslene huske dine preferanser, vite hvordan du bruker nettstedet og tilpasse innholdet du får vist så det er mer relevant for dine personlige interesser og behov.

Typer informasjonskapsler

Det er fire kategorier informasjonskapsler: strengt nødvendige informasjonskapsler, ytelsesinformasjonskapsler, funksjonelle informasjonskapsler og markedsføringsinformasjonskapsler.

 • Strengt nødvendige informasjonskapsler er nødvendige for at du skal kunne bevege deg rundt på nettstedet og bruke dets funksjoner. Uten disse informasjonskapslene kan visse tjenester ikke bli tilbudt – for eksempel å huske tidligere handlinger når man navigerer tilbake til en side i samme økt.
 • Ytelsesinformasjonskapsler samler informasjon om hvordan et nettsted brukes – for eksempel hvilke sider en gjest hyppig besøker. Disse informasjonskapslene lagrer ikke personopplysninger eller opplysninger som kan identifisere brukeren. Disse informasjonskapslene brukes utelukkende for å forbedre ytelsen til nettstedet samt brukeropplevelsen.
 • Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig for et nettsted å lagre informasjon som allerede har blitt lagt inn (som for eksempel brukernavn, valg av språk og plassering) så du kan tilbys forbedrede og mer personifiserte funksjoner. Disse informasjonskapslene innsamler informasjon anonymt og kan ikke spore dine bevegelser på andre nettsteder.
 • Markedsføringsinformasjonskapsler brukes til å levere reklamer og annen kommunikasjon som er mer relevant for deg og dine interesser. De brukes også til å begrense antall ganger du ser en reklame og bidrar til å måle effektiviteten av reklamekampanjer.

Administrere bruken av informasjonskapselinnstillinger på dette nettstedet

Du kan til enhver tid deaktivere helt visse informasjonskapsler i nettleseren din, men det er viktig å bemerke at hvis du endrer innstillingene dine og blokkerer visse informasjonskapsler, vil du ikke kunne dra fullt nytte av visse funksjoner på nettstedet vårt.

Informasjonskapsler som er uunnværlige, også kjent som «strengt nødvendige» informasjonskapsler, muliggjør funksjoner som er avgjørende for at du skal kunne bruke nettstedet etter hensikten. Disse informasjonskapslene lagres bare på datamaskinen din mens du faktisk er inne på nettstedet og så lenge økten varer. Strengt nødvendige informasjonskapsler kan ikke deaktiveres.

Fravalg av reklamer, kommunikasjon osv.

Du kan til enhver tid be oss om å stoppe med å sende deg reklamer, kommunikasjon osv. Dette kan gjøres ved å logge på nettsiden og sette/fjerne kryss i de relevante feltene og tilpasse markedsføringspreferansene dine, eller du kan klikke på avmeldingslinkene du finner i reklamemailene vi har sendt til deg.

Automatiske avgjørelser

Vi benytter ikke automatiske avgjørelser.

Lenker til andre nettsider

Nettsiden vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsider, plugins og applikasjoner. Hvis du klikker på disse lenkene eller aktiverer disse forbindelsene, gir du muligens tillatelse til at tredjeparter kan innsamle eller dele opplysningene dine. Vi fører ikke kontroll over disse tredjepartenes nettsider og er heller ikke ansvarlige for deres meddelelser vedrørende databeskyttelse. Når du forlater nettsiden vår, oppfordrer vi deg til å lese databeskyttelseserklæringen for hver nettside du måtte besøke.

Endring av politikken vår

Enhver endring eller oppdatering av politikken vår vil fremgå av nettsiden vår.