Så här reklamera du i Nederländerna

BCA vill säkerställa ditt förtroende för oss. Därför har vi en tydlig process för att hantera reklamationer.

Innan du reklamerar


Vänligen notera att följande ärende går inte att reklamera:

  • Reklamationsvärdet är mindre än € 350,-; det är ditt eget risk.
  • Reklamationer på fordoner som är sålda till mindre än € 1.500,-
  • Du har kört mer än 50 km med fordon.
  • Reparationer har redan gjorts till fordonet

Ta del av våra vår reklamationspolicy samt våra villkor på nedan länk

Villkor

Läs våra Villkor

Dessa vilkor är avtalet mellan dig och BCA