Så här reklamera du i Danmark

BCA vill säkerställa ditt förtroende för oss. Därför har vi en tydlig process för att hantera reklamationer.

Innan du fyller i reklamationsformuläret:

Fordon i kategori A och B har en självrisk på DKK 3.750 / 500 kr + moms - krav under detta belopp kommer inte att behandlas.

 

• Fordon utan klassificering kan inte reklameras (Minus "-" fordon).

 

• Service, slitna delar och saknas service underhåll kan inte reklameras.

 

• Hjul, däck, vindrutor, glas, COC och extra nycklar kan inte reklameras.

 

• Mottagande av fordringar, som har överskridit fristen på 24 timmar efter mottagandet av ett fordon, kommer inte att behandlas.

 

• Ej noterade klagomål på CMR fraktbrevet behandlas inte.

 

• Skador som redan beskrivits enligt rapporter, försäljningsfoton eller beskrivningar i katalogen behandlas inte.

 

Var alltid medveten om våra Allmänna Villkor

 

    

Reklamationsformulär

 
Please attach relevant documentation and/or photo


Läs våra Villkor

Dessa vilkor är avtalet mellan dig och BCA