Köp i Nederländerna

Få lokal support och hjälp att köpa fordon i Nederländerna

Köpavgifter


Alla köparavgifter är utan moms och gäller för varje köpt fordon.
För icke-nederländska köpare tillkommer en köparavgift på 1,65 % av fordonspriset (bruttoslagpris), med ett minimum av:

Fordon < 3 500 kg: € 400,-
Fordon > 3 500 kg: € 530,-

Det finns dock vissa undantag från köparens avgifter. Se nedan köparens avgifter för våra europeiska elbilar, elcyklar, hjulauktioner och BCA EuroShop.

Utöver köparavgiften tillkommer exportavgifter, se nedan. Och om de köpta fordonen inte hämtas inom den avtalade perioden tillkommer en parkeringsavgift på 18 € per dag och fordon.

Inköpsprovision för europeiska elbilsauktioner, elcyklar, hjulauktioner och BCA EuroShop

Nedan hittar du våra köparavgifter för europeiska elbilar, elcyklar, hjulauktioner och BCA EuroShop.

Köpavgifter EV auktioner

Köpavgifter EV auktioner

Köparavgift personbil 2,8% av klubbslagspriset med ett minimum av €300,-
Exportkostnader (med eller utan BPM) €100,-
Export transportkostnader Weeze + dokumenthantering (slutleverans) €120

Köpavgifter EV auktioner

Köpavgifter EV auktioner

Köparavgift personbil 2,8% av klubbslagspriset med ett minimum av €300,-
Exportkostnader (med eller utan BPM) €100,-
Export transportkostnader Weeze + dokumenthantering (slutleverans) €120

Köpavgifter BCA Euroshop
Köparavgift personbil 3 % av klubbslaget med ett minimum av 350 €
Exportkostnader med BPM €295,-
Exportkostnader utan BPM €115,-
Export transportkostnader Weeze + dokumenthantering (slutleverans) €120

Köpavgifter elcyklar
Klubbat pris > €1500,- Köpavgift €160,-
Klubbat pris  < €1500,- Köpavguift €90,-
Export kostnad €295
Lokala transportkostnader €105,-
Expeditionsavgift €15,-
Deposition €105

 

Köpavgifter hjul auktion
Köpavgift €400,-
Export kostnad €115
Transport kostnad €115
Deposition €105
Expeditionskostnad €15  

Lyx skatt


Om du köper ett fordon från Nederländerna, anger holländska skattelagar vad som  händer om du vill exportera bilen från Nederländerna. Lyxskatt läggs på vissa bilar. Kriterier för lyxskatt är fordonstyp, NL-registreringsdatum och mängden CO2-utsläpp. Lyxskatt dras automatiskt av från klubbslaget för utländska EU-köpare. För köpare utanför EU är det inte möjligt att återbetala lyxskatt. De nederländska skattemyndigheterna kommer att kontrollera om lyxskatten är korrekt. Så snart vi får en bekräftelse från de nederländska skattemyndigheterna måste kunden betala lyxskatten som anges på slutfakturan.
Köpare utanför EU behöver ett Ex. 1 dokument för att passera EU:s gräns och detta dokument kommer att tillhandahållas av BCA.
Om du har några frågor, vänligen kontakta vårt exportteam. Ring +31 342 40 45 40 eller skicka en E-mail.

Exportavgifter


Tänk på att extra kostnader, dokument, transport och upphämtningsplats skiljer sig åt per fordonskategori. Därför särskiljer vi tre fordonskategorier:
Kategori A (med lyxskatt): Personbilar och motorcyklar registrerade > 2006-10-16 och CO2-utsläpp > 50 gram;
Kategori B1 (ingen lyxskatt): Personbilar och motorcyklar registrerade > 16/10/2006 och CO2-utsläpp < 50 gram, alla passagerar- och motorcykelfordon registrerade < 16/10/2006, lätta lastbilar;
Kategori B2 (ingen lyxskatt): Material/lastbil

Obligatorisk exporthanteringsartiklar KATEGORI A KATEGORI B1 KATEGORI B2
Nederländska exportdokument
€105,-
Obligatorisk transport till Weeze (Tyskland) €95,40,- €95,40,-
Dokumenthanteringsavgift €9,- €9,- €9,-
Tyskt exportdokument €275,-  

MOT-ansökan (obligatorisk när fordonet inte har en giltig MOT eller när fordonet är en bensin-/hybridbil med ett första registreringsdatum mellan 3 och 4 år sedan): €95,- (exklusive eventuella nödvändiga reparations-/byteskostnader)
Obs: om nödvändig reparation/ersättning behövs för att få en MOT-ansökan är du skyldig att betala för dessa kostnader också

€95,- (plus nödvändiga reparationskostnader)    
HU check motorcycles €185,- €185,-  
EXTRA KÖPARE UTAN EU: Ex.1 dokument €25,- €25,- €25,-

 

Ytterligare exporttjänster (valfritt): för köpare utanför EU, EUR1-dokument: € 100,-
En detaljerad översikt över NL-exportprocessen, se nedan.

Exportprocess NL


1. Köp av fordon

2. Ta emot faktura

3. Betalning av fordonsfaktura (du måste betala ditt fordon inom 48 timmar efter att du mottagit fakturan)

4. Förbereda leverans:- Kategori A/B1: Automatisk transport och arrangemang av exportdokument i Weeze (Tyskland)- Kategori B2: Material/lastbilar stannar i Barneveld, Nederländerna.

5. BCA tillhandahåller exportdokumenten:- Kategori A: Tyskt exportdokument (7 - 10 arbetsdagar)*- Kategori B1/B2: Nederländska exportdokument (fordonsinformation, kilometerrapport, deklarationstyp av godkännande)- För köpare utanför EU Ytterligare Ex.1-dokument (för alla fordon med registreringsnummer.

6. Transport/hämtning:- Fordon i kategori A/B1: mottagningsbekräftelse på transport- Fordon i kategori B2: bekräftelse på upphämtning av kvitto och fullmakt **

7. När CMR och leveranskvittot är korrekt ifyllda och skickat till [email protected], skickar BCA exportdokumenten med DHL. Detta kan ta 2-5 arbetsdagar.

* Observera att vi är beroende av statliga myndigheter för denna process. I vissa fall kan processen ta längre tid (till exempel MOT, tysk registrering, återkallelser).
** Tänk på att efter att ha mottagit upphämtningsbekräftelsen och fullmakten har du 5 kalenderdagar på dig att hämta fordonet/fordonen i Barneveld (NL).

Detaljerad information angaende den holländska lyx-skatten

Подробнее в налоге на роскошь в Нидерландах

Налог на роскошь в Нидерландах

  • Взимается с автомобилей, зарегистрированных в Нидерландах после 16.10.2006 с уровнем выбросов СО2 более 50 грамм, не битых и на ходу
  • Сумма налога на роскошь зависит от возраста автомобиля

От налога на роскошь освобождаются

  • Автомобили, по которым налог ещё не был полностью выплачен
  • Автомобили, экспортируемые внутри стран Евросоюза

В случае если автомобиль облагается налогом на роскошь, ВСА Нидерланды 

  • Экспортирует автомобиль в Германию (место отгрузки - Веце)
  • ВСА Нидерланды предоставляет услугу оформления экспорта, где покупатель избавляется от уплаты налога на роскошь, а также НДС для компаний из стран Евросоюза.

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нашей Командой по экспорту по номеру +31 342 40 45 40 или напишите письмо.

*) Extra exportservice om du hämtar själv och själv kör fordonet från platsen

Om du vill köra den inköpta bilen själv från platsen, behöver du ytterligare dokument, registreringsskyltar samt försäkring. Vi erbjuder följande service för dig:

  •  Zoll (30 dagars regskyltar/försäkring) för samtliga bilar som kan hämtas upp i Weeze: € 225,-
  • 14 dagars registreringsskyltar/försäkring för samtliga bilar som kan hämtas upp i Barneveld: € 110,-
  • MOT avgift  (endast om fordonet saknar en giltig sådan vid köp): € 65,-

 

Har du övriga frågor?

Vid övriga frågor avseende holländska auktioner eller fordon, välkommen att kontakta oss på BCA!