Kupujte u Portugalu

Proverite svu našu trenutnu prodaju u Portugalu!

Naknade kupaca


Sve naknade kupaca su bez PDV-a i važe za svako kupljeno vozilo.

Plaćanje i naknade

Tabele sa cenama usluga

Plaćanje i naknade

Bruto Cena

Naknada kupca
(za svaki vozilo)

do 999 €

125 €

od 1.000 € do 1.499 €

190 €

od 1.500 € do 5.999 €

325 €

od 6.000 € do 12.999 €

360 €

od 13.000 € do 19.999 €

430 €

od 20.000 € do 39.999 € 

480 €

od 40.000 €

1,5% o bruto ceni

Druge usluge*

Dokumentacija

minimum 65 €

Gorivo

9 €

Transport

Precizan cijenik

Baterije

Precizan cijenik

Parking

18 € / dan

Reaktivacija

600 €

Izvozna naknada

100 €

Na sve vrednosti PDV se dodaje na zakonsku vrednost.
Tabele se mogu menjati bez prethodnog upozorenja.

*Pripisuje se subjektu odgovornom za netačnost.

Imate li pitanja?

Za sve informacije nakon prodaje o automobilu, slobodno pitajte svoj namenski tim za uvoz!