Kupovina u Holandiji

Pogledajte naše aukcije u Holandiji!

Naknade za kupca


Provizije su prikazane bez PDV-a te se primenjuju na svako kupljeno vozilo.

Za kupce van Holandije primenjuje se provizija od 1.65% bruto cene vozila, a minimalno:

  • Vozila < 3.500kg: € 375,-
  • Vozila > 3.500 kg: € 530,-

Postoji nekoliko iznimki. Niže proverite provizije za električne automobile, e-motore, licitacije s točkovima te BCA Euroshop.

Uz naknadu za kupca primenjuju se i izvozne takse, pogledajte dole. U slučaju da kupljena vozila ne budu preuzeta u predviđenom roku, dodaće se naknada za parkiranje od 18 € dnevno po vozilu.

Provizije za Evropske EV licitacije, e-motore, točkove i BCA Euroshop

Niže možete da pronađete provizije za Evropske EV licitacije, e-motore, točkove te BCA Euroshop

Provizije Evropske EV licitacije
Provizija putnička kola 2,8% cene, minimalno €300,-
Naknada za izvoz (sa ili bez BPM - poreza na luksuz) €100,-
Izvozna naknada - prevoz u Weeze + dokumentacija (dostava) €104,40

Provizija BCA Euroshop
Provizija putnička kola 3% cene, minimalno €350
Naknada za izvoz, kola sa sa BPM €275,-
Naknada za izvoz, kola bez BPM €105,-
Izvozna naknada - prevoz u Weeze + dokumentacija (dostava) €104,40

Provizija e-motor
Cena > €1500,- Provizija €150,-
Cena < €1500,- Provizija €80,-
Cena transporta Nema
Cena izvoza Nema
Cena lokalnog transporta €45,-
Administrativni trošak €9,-
Faktura za depozit 21% ukupnog iznosa fakture

Provizija aukcija točkova
Provizija €99,-
Naknada za izvoz Nema
Cena transporta Nema
Faktura za depozit 21% ukupnog iznosa fakture

Porez na luksuz


Ako ste kupili vozilo u Holandiji, Holandijski fiskalni zakoni nalažu proceduru prilikom izvoza vozila van Holandije. Na određene aute primenjuje se porez na luksuz. Kriterijumi za obračun poreza na luksuz su vrsta vozila, datum registracije u Holandiji i emisija CO2. Za inozemne kupce iz EU, porez na luksuz se automatski odbija od cene. Za kupce izvan EU, nije moguće dobiti povrat poreza na luksuz. Iznos poreza specificiran je na fakturi te ga kupac treba platiti. Kupci van EU trebaju EX.1 dokumenat za prelazak granice EU, te taj dokumenat obezbeđuje BCA.

Ako imate pitanja, molimo da kontaktirate naš tim zadužen za izvoz. Nazovite +31 342 40 45 40 ili pošaljite E-mail.

Naknade za izvoz


Imajte na umu da se dodatni troškovi, dokumenti, transport i lokacija utovara razlikuju zavisno o kategoriji vozila. Zbog toga razlikujemo tri kategorije vozila:

Kategorija A (s porezom na luksuz): Putnička vozila i motocikli registrirani >16/10/2006 i emisijom CO2 > 50 grama;

Kategorija B1 (bez poreza na luksuz): Putnička vozila i motocikli registrirani > 16/10/2006 i emisijom CO2 < 50 grama, sva putnička vozila i motocikli registrirani < 16/10/2006, LKV;

Kategorija B2 (bez poreza na luksuz): Oprema/kamion

Obavezni dodaci prilikom izvoza KATEGORIJA A KATEGORIJA  B1 KATEGORIJA  B2
Holandski izvozni dokumenti

€105,-
Obavezni transport u Weeze (Nemačka) €94,50,- €94,50,-

Naknada za dokumente €9,- €9,- €9,-
Nemačka izvozna dokumentacija €275,-  
MOT - tehnički pregled (obavezno kada vozilo nema važeći tehnički pregled (MOT) ili kada je vozilo benzinsko/hibridno s datumom prve registracije pre 3 do 4 godine)
Napomena: ako je za prolazak tehničkog pregleda potreban popravak/zamena delova, kupac je obavezan platiti te troškove
€95,- (plus potrebni troškovi popravka)  
HU provera za motocikle €185,- €185,-  
KUPCI IZVAN EU DODATNO: Ex.1 dokument  €25,- 25,- 25,-

 

Dodatne usluge za izvoz (opcionalno): Za kupce izvan EU, EUR1 dokument: € 100,-

Pronađite više  informacija o naknadama za kupovinu izvoz i o procesu izvoza u izvoznom dokumentu.

Izvozni proces NL


1. Kupovina vozila

2. Primitak predračuna (primićete predračun jer BCA treba da proveri iznos preostalog poreza na luksuz)

3. Primitak fakture

4. Plaćanje fakture ( fakturu je potrebno platiti unutar 48 sati od primitka)

5. Priprema za dostavu:
- Category A/B1: Vehicle is transported to Weeze, Germany
- Kategorija B2:Oprema/kamioni ostaju u Barneveldu u Holandiji

6. BCA obezbeđuje izvozne dokumente:
- Kategorija A: Nemački izvozni dokument (7-10 radnih dana)
- Kategorija B1/B2: Holandski izvozni dokumenti (informacije o vozilu, kilometraži, izjava o homologaciji)
- Za kupce izvan EU dodatno Ex.1 dokument (Za sva vozila s registracijom)

7. Primitak autorizacije za utovar i punomoći*

8. Transport/utovar**

9. Nakon što je CMR ispravno popunjen, BCA šalje izvozne papire putem pošte. U pravilu je potrebno 2-5 radnih dana.

*Imajte na umu da ovaj proces ovisi o državnim institucijama. U nekim slučajevima proces može trajati dulje (primerice tehnički pregled, registracija u Nemačkoj, opoziv automobila).

** Nakon što primite autorizaciju za utovar i punomoć, imate 11 kalendarskih dana za utovar vozila. Nakon isteka roka od 11 kalendarskih dana, BCA automatski transportira vozilo do vas.

Šta uraditi po isporuci

Kada se vaše vozilo isporuči na vašu lokaciju, morate poslati CMR potpisan i overen pečatom na [email protected] Dokumente o izvozu vozila dobićete od BCA NL čim primimo popunjeni CMR.

Strani kupci iz država članica Evropske Unije*

Kako mogu dobiti fakturu bez PDV-a?

Samo vozila označena kao "Qualifying Gross" ili "Bruto" mogu se fakturisati bez PDV-a. Većina vozila koja su registrirana nakon 15. oktobra 2006 imaju BPM (holandski porez na luksuz) na koji se može dobiti povrat ako se vozilo izveze u državu članicu EU. Ako imate pitanja, molimo kontaktirajte naš odel za izvoz na broj +31 (0) 88 - 540 3874.

Kako dobiti povrat BPM-a (holandskog poreza na luksuz)?

BPM nije potrebno platiti! BCA obrađuje zahtev za povrat tog poreza.

Mogu li dobiti originalne dokumente vozila prilikom utovara?

Svi originalni dokumenti ostaju uz vozilo dok se ono ne izveze. Dokumente vam šaljemo poštom čim primimo popunjen i pečatiran CMR. To obično traje 2 do 5 radnih dana. CMR možete poslati na email [email protected]

*popis država članica EU

*Nemačka, Austrija, Belgija, Danska, Španija, Finska, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Portugal, Velika Britanija, Švedska, Kipar, Estonija, Madžarska, Litvanija, Latvija, Malta, Poljska, Rumunija, Slovenija, Slovačka, Češka 

Strani kupci izvan Evropske Unije

Kako mogu dobiti fakturu bez PDV-a?

Samo vozila označena kao "Qualifying Gross" ili "Bruto" mogu se fakturisati bez PDV-a.  Da dobijete fakturu bez PDV-a, za prevoz vozila morate ugovoriti službenu transportnu kompaniju.

Kada ću primiti originalne dokumente vozila?

Sve dokumente dobićete prilikom utovara.

Imate pitanja?

Za sva pitanja o koracima nakon kupovine na holandskim aukcijama, slobodno se obratite našoj ekipi!