Podnesite Reklamaciju

Sledite korake u nastavku i pošaljite zahtev putem namenskih obrazaca

BCA uslovi prigovora


Imajte na umu da sledeći slučajevi ne mogu biti predmet prigovora - za više informacija pogledajte naše uslove i odredbe:

 • Automobili prodati na aukciji za manje od 1.500 evra, bez povizije i PDV-a.
 • Automobili stariji od 10 godina ili kilometraža preko 180 000 km.
 • Automobili koji se prodaju kao oštećeni, automobili udesa, automobili u ne voznome stanju , ELV vozila na kraju životnog veka ili „Prodaju se onakva kakva jesu“ (Sold as is).
 • U slučaju da je automobil registrovan/prodat krajnjem kupcu/trećem licu.
 • Automobili koji se ne proveravaju na liftu – prigovor za skrivene delove nije moguć.
 • Vizuelna i tehnička oštećenja - sa troškovima popravke do 400 €.
 • Popravljeni automobili - Automobil mora ostati u originalnom stanju sa aukcije, ne može se popravljati ili modifikovati.
 • Sav potrošni materijal koji treba da se koristi/održava i mali delovi.
 • Nema prigovora na sledeće delove/stavke: Točkovi/felge/gume/rezervni točkovi (osim ako je dokazano oštećenje u transportu), vetrobransko staklo/delovi stakla (osim ako je dokazano oštećenje u transportu), svetla (osim ako je dokazano oštećenje u transportu)

Lokalni propisi

Nastojimo da imamo jedinstvenu politiku za prigovore/reklamacije. Dok su naša pravila usklađena u Evropi, još uvek imamo neke lokalne iznimke. Više detalja možete pronaći u nastavku.

BCA Njemačka

Prigovor nije moguć za:

 • Nedostatak pribora prema tački 1.3 kataloga štete, npr. nedostaju rezervni točkovi, upaljač za cigarete, antenske šipke itd.
 • Svi znaci upotrebe prema katalogu oštećenja.

BCA Danska
 • Nije moguće uložiti prigovor za vozila mehaničke klase C.
 • Nepoznato je da li su ponuđena vozila imala oštećenja/nesreću/sudar – nije moguće uložiti prigovor.
 • Vozila starija od 36 meseci sa više od 80.000 km: Prethodno popravljena i/ili neotkrivena šteta - nije moguće uložiti prigovor.

BCA Holandija
 • Kada kilometraža pokazuje više od 225.000 km.
 • Kada je vozilo starije od 12 godina.

BCA Španija
 • Dokumentacija vozila: U zavisnosti od prosečnog vremena potrebnog za prenos vlasništva, postoje 3 vrste dokumentacije:
 1. „Doc lista“ (spremno za prenos): u proseku 10-15 kalendarskih dana, maksimalno 30.
 2. Documetation incidence (zadržavanje prava vlasništva, otkazivanje zakupa ili postojanje naknade): do 120 kalendarskih dana.
 3. Ostala vozila (bez napomena): 35-45 kalendarskih dana u proseku, maksimalno 60 dana.

Ukoliko se prekorači maksimalni rok, kupac ima pravo da otkaže kupovinu.

 • Naknada za kašnjenje u transportu: Ako se prekorači maksimalni rok za prevoz lokalne BCA isporuke, kupac će dobiti 10 evra po danu po vozilu. Više informacija o naknadi.
 • Mogu se prihvatiti prigovori za određene habajuće delove i komponente za održavanje (mjenjač, kvačilo, turbopunjač, zaptivke/brtve)

 

BCA Portugalija

Na vozila kupljena pod sledećim uslovima neće se zahtevati reklamacija:

 • Zahtev u vezi sa vozilima čija je vrednost do 1.500 € neto neće se uzimati u obzir.
 • Stavke spomenute u točki 1.3 Izveštaja o oštećenjima (Damage report)
 • Oštećeni auti, auti koji nisu u voznom stanju i auti prodani u stanju kakvom jesu - "Sold as seen"
 • Vozila čija kilometraža pređe 200.000 km neće biti uzeta u obzir.

Više detalja u vezi sa važećim uslovima potraživanja BCA Portugalija možete pronaći u Uslovima i odredbama: BCA Portugal Uslovi i odredbe

BCA Italija

Ako je rok za promenu vlasništva prošao, a kupac nije dobio originalne dokumente vozila, ima pravo da otkaže prodaju.

BCA Švedska
 • U vozilima nisu provereni kodovi grešaka. Stoga se ne mogu reklamirati kodovi grešaka koji nisu poznati tokom inspekcije.
 • BCA ne testira sistem automobila sa pogonom na sva četiri točka (4wd). Zbog toga se ne može podneti zahtev za probleme sa 4wd sistemom koji nisu otkriveni tokom inspekcije BCA.
 • Šasija vozila nije ispitana. Štete, koje bi putem pregleda šasije mogle biti otkrivene - ne mogu biti predmet reklamacije.
 • Pregled je optički i bez ikakvog demontiranja delova, stoga se neće prihvatiti zahtevi za skrivene delove.

 

Više detalja o važećim uslovima potraživanja kompanije BCA Švedska možete pronaći u Uslovima i odredbama: BCA Sweden Uslovi i odredbe

Tim na raspolaganju

Da li imate bilo kakvo pitanje? Naš tim će vam rado pomoći od 9:00 do 18:00 (pon-pet).