Kupite u Švedskoj

Pogledajte sve naše aktuelne prodaje u Švedskoj!

Naknade za kupce


Euro Neto Export, BCA Mix Open

3,5 % od neto cene vozila – uz minimalnu naknadu od 3200 SEK NETO ili 320 € NETO. Izvozna taksa je 1000 SEK NETO ili 100 € NETO.

Javna aukcija

Naknada kupca od 5980 SEK NETO. Izvozna naknada je 1000 SEK.

Javna aukcija – bez naknada

Bez naknade za kupca i bez izvozne naknade.

Za sve aukcije - Sve naknade kupaca su bez PDV-a i važe za svako kupljeno vozilo. Na vozila pod PDV-om marže – 25% PDV-a će se dodati na naknadu kupca.

Za sve aukcije - Ako se vozilo prodaje po shemi marže, BCA Švedska primenjuje princip fixnog dodavanja PDV-a na sve obavezne naknade kao što su naknade kupaca, izvozne naknade i troškovi transporta (prema članu 339 Direktive EU o PDV-u). Ovo će biti ukupna kupovna cena.

Imate pitanja?

Za sva pitanja o koracima nakon kupovine na švedskim aukcijama, slobodno se obratite našoj ekipi!