Netherlands - BCA Finland

Kupovina u Holandiji

Pogledajte naše aukcije u Holandiji!

Naknade za kupca


Provizije su prikazane bez PDV-a te se primenjuju na svako kupljeno vozilo.

Za kupce van Holandije primenjuje se provizija od 1.65% bruto cene vozila, a minimalno:

  • Vozila < 3.500kg: 410€
  • Vozila > 3.500 kg: 575€

Postoji nekoliko iznimki. Niže proverite provizije za električne automobile, e-motore, licitacije s točkovima, BCA Euroshop te CarNext.

Uz naknadu za kupca primenjuju se i izvozne takse, pogledajte dole. U slučaju da kupljena vozila ne budu preuzeta u predviđenom roku, dodaće se naknada za parkiranje od 18 € dnevno po vozilu.

Provizije za Evropske EV licitacije, e-motore, točkove i BCA Euroshop

Niže možete da pronađete provizije za Evropske EV licitacije, e-motore, točkove te BCA Euroshop

Provizije Evropske EV licitacije
Provizija putnička kola Fiksna provizija od 350€ (cene vozila su navedene bez PDV-a).
Naknada za izvoz (sa ili bez BPM - poreza na luksuz) €120,-
Izvozna naknada - prevoz u Weeze + dokumentacija (dostava) €130

Provizija BCA Euroshop
Provizija putnička kola 3% cene, minimalno €350
Naknada za izvoz, kola sa sa BPM €300,-
Naknada za izvoz, kola bez BPM €120,-
Izvozna naknada - prevoz u Weeze + dokumentacija (dostava) €130

Provizija za BCA Bikes

Provizija za BCA Bikes

Molimo obratite pažnju na sledeće:

  • Provizije u nastavku se ne primenjuju za motocikle (na njih se primenjuje uobičajena BCA provizija). Motocikli se uvek mogu utovariti u Barneveldu.
  • Troškovi preuzimanja: €5,- po jedinici.
  • Rok za utovar: 5 radnih dana. Nakon tog perioda biće naplaćeni troškovi skladištenja od 7,50 € po danu.

Cena (€)

Provizija

Od €0 do €499

€50,-

Od €500 do €1499

€90,-

Od €1500 do €2499

€160,-

Od €2500 do €5000

€200,-

>€5000

€250,-

 

Izvozna naknada / naknada za transport Prodavac - BCA

Izvozna naknada*

€120,-

Transportna taksa Prodavac  - BCA

Prevoz dvotočkaša od prodavca do BCA je obavezan (85 € po jedinici). Za kombinovani lot od 5 e-bicikala, troškovi transporta će biti ukupno 225 €.

€85,-

Naknada za obradu

€20,-

Provizija aukcija točkova
Provizija €115,-
Naknada za izvoz Nema
Cena transporta Nema
Faktura za depozit 21% ukupnog iznosa fakture

Porez na luksuz


Ako ste kupili vozilo u Holandiji, Holandijski fiskalni zakoni nalažu proceduru prilikom izvoza vozila van Holandije. Na određene aute primenjuje se porez na luksuz. Kriterijumi za obračun poreza na luksuz su vrsta vozila, datum registracije u Holandiji i emisija CO2. Za inozemne kupce iz EU, porez na luksuz se automatski odbija od cene. Za kupce izvan EU, nije moguće dobiti povrat poreza na luksuz. Iznos poreza specificiran je na fakturi te ga kupac treba platiti. Kupci van EU trebaju EX.1 dokumenat za prelazak granice EU, te taj dokumenat obezbeđuje BCA.

Ako imate pitanja, molimo da kontaktirate naš tim zadužen za izvoz. Nazovite +31 342 40 45 40 ili pošaljite E-mail.

Naknade za izvoz


Niže možete da pronađete pregled opcija izvoza u BCA Holandiji:

1. Izvoz vozila s BPM-om (njemački izvozni dokumenti)

  • Vozilo je mlađe od 16.10.2006.
  • Vozilo ima porez na luksuz (BPM)
Provizija 410€
Naknada za izvoz 300€
Transport do Weezea 110€
Naknada za obradu 20€
MOT (ako je potreban) 115€

2. NL izvoz (holandski izvozni dokumenti)

  • Vozilo je starije od 16.10.2006. (sa ili bez poreza na luksuz/BPM)
  • Vozilo nije u voznom stanju
  • Kupovina je bilo šta drugo osim vozila za vožnju (motor, veliki kamion, guma, bicikl itd.)
Provizija 410€
Naknada za izvoz 120€
Transport do Weezea 110€
Naknada za obradu 20€

3. Izvoz za kupce koji nisu iz EU (moguć samo sa holandskim izvoznim dokumentima)

Provizija 410€
Naknada za izvoz 120€
Transport do Weezea 110€
Naknada za obradu 20€
EX dokument 30€

Izvozni proces NL


1. Kupovina vozila

2. Primitak predračuna (primićete predračun jer BCA treba da proveri iznos preostalog poreza na luksuz)

3. Primitak fakture

4. Plaćanje fakture ( fakturu je potrebno platiti unutar 48 sati od primitka)

5. Priprema za dostavu:
- Category A/B1: Vehicle is transported to Weeze, Germany
- Kategorija B2:Oprema/kamioni ostaju u Barneveldu u Holandiji

6. BCA obezbeđuje izvozne dokumente:
- Kategorija A: Nemački izvozni dokument (7-10 radnih dana)
- Kategorija B1/B2: Holandski izvozni dokumenti (informacije o vozilu, kilometraži, izjava o homologaciji)
- Za kupce izvan EU dodatno Ex.1 dokument (Za sva vozila s registracijom)

7. Primitak autorizacije za utovar i punomoći*

8. Transport/utovar**

9. Nakon što je CMR ispravno popunjen, BCA šalje izvozne papire putem pošte. U pravilu je potrebno 2-5 radnih dana.

*Imajte na umu da ovaj proces ovisi o državnim institucijama. U nekim slučajevima proces može trajati dulje (primerice tehnički pregled, registracija u Nemačkoj, opoziv automobila).

** Nakon što primite autorizaciju za utovar i punomoć, imate 11 kalendarskih dana za utovar vozila. Nakon isteka roka od 11 kalendarskih dana, BCA automatski transportira vozilo do vas.

Šta uraditi po isporuci

Kada se vaše vozilo isporuči na vašu lokaciju, morate poslati CMR potpisan i overen pečatom na Eutransport.nl@bca.com. Dokumente o izvozu vozila dobićete od BCA NL čim primimo popunjeni CMR.

Strani kupci iz država članica Evropske Unije*

Kako mogu dobiti fakturu bez PDV-a?

Samo vozila označena kao "Qualifying Gross" ili "Bruto" mogu se fakturisati bez PDV-a. Većina vozila koja su registrirana nakon 15. oktobra 2006 imaju BPM (holandski porez na luksuz) na koji se može dobiti povrat ako se vozilo izveze u državu članicu EU. Ako imate pitanja, molimo kontaktirajte naš odel za izvoz na broj +31 (0) 88 - 540 3874.

Kako dobiti povrat BPM-a (holandskog poreza na luksuz)?

BPM nije potrebno platiti! BCA obrađuje zahtev za povrat tog poreza.

Mogu li dobiti originalne dokumente vozila prilikom utovara?

Svi originalni dokumenti ostaju uz vozilo dok se ono ne izveze. Dokumente vam šaljemo poštom čim primimo popunjen i pečatiran CMR. To obično traje 2 do 5 radnih dana. CMR možete poslati na email eutransport.nl@bca.com

*popis država članica EU

*Nemačka, Austrija, Belgija, Danska, Španija, Finska, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Portugal, Velika Britanija, Švedska, Kipar, Estonija, Madžarska, Litvanija, Latvija, Malta, Poljska, Rumunija, Slovenija, Slovačka, Češka 

Strani kupci izvan Evropske Unije

Kako mogu dobiti fakturu bez PDV-a?

Samo vozila označena kao "Qualifying Gross" ili "Bruto" mogu se fakturisati bez PDV-a.  Da dobijete fakturu bez PDV-a, za prevoz vozila morate ugovoriti službenu transportnu kompaniju.

Kada ću primiti originalne dokumente vozila?

Sve dokumente dobićete prilikom utovara.

Imate pitanja?

Za sva pitanja o koracima nakon kupovine na holandskim aukcijama, slobodno se obratite našoj ekipi!