Kupovina u Italiji

Pogledajte naše aukcije u Italiji!

Naknade za kupce


Sve naknade za kupce ne obuhvataju PDV i važe za svako kupljeno vozilo. 

Pogledajte naknade za kupce

Pored naknada za kupce, primenjuju se i sledeće naknade:

  • Naknada za izvoz: 230 €
  • Naknada za aplikaciju Live Online: 35 €

Za specijalne prodaje, u detaljima prodaje mogu se navesti specijalni uslovi naknada.

Imate pitanja?

Za sva pitanja o koracima nakon kupovine na italijanskim aukcijama, slobodno se obratite našoj ekipi!