Kupovina u Nemačkoj

Sve važne informacije za kupovinu u BCA Nemačka

Naknade za kupce


Sve naknade za kupce ne obuhvataju PDV i važe za svako kupljeno vozilo. Naknade za kupce zavise od cene vozila (od 157 € do 2451 €). Naknade važe i za BCA EuroShop. Za detalje pogledajte naš model naknada.

Određeni slučajevi:

Različiti uslovi će biti saopšteni u odgovarajućem katalogu aukcija.

Dodatne naknade za uslugu:

  • Naknada za izvoz: 99 € (Ford aukcije 45 €)
  • Naknada za rukovanje (u zavisnosti od vozila/aukcije)*: 199 €
  • Naknada za dokumentaciju, po vozilu**: € 9,90

* Napomena u odgovarajućem opisu vozila ili aukcije.

** Naknada se primenjuje po kupljenom vozilu. Ne primenjuje se na vozila kupljena na ovim aukcijama: Ford, Renault i NISSAN.

Imate pitanja?

Za sva pitanja o koracima nakon kupovine na nemačkim aukcijama, slobodno se obratite našoj ekipi!