Submit a claim

Follow the steps below and submit your claim through the dedicated forms

BCA Claim Conditions


Please note that the following cases are not subject to any claim:

 • The maximum distance your vehicle may be moved on its own axle is 50 km.
 • Vehicles with a mileage of more than 180,000 km or a first registration older than 10 years with an exclusion of claims for damages.
 • All wear parts (tyres, clutches, brakes, brake pads, etc.), parts subject to maintenance and small components (belts, etc.).
 • Costs below 350,- for both optical and technical defects will not be accepted. The net cost of the repair, or what the repair can be made for, will be used as a basis
 • Repair work has already been done to the vehicle
 • Defective vehicle batteries and resulting, undetectable damage
 • Defective vehicle batteries incl. consequential damage from external starting processes

*Please check the local dispositions down below before submitting a claim!

Local Dispositions

We strive to have a unified policy to manage the claims. While our rules are almost aligned in Europe, we still have some local expections. You can find more details below.

BCA Francja
 • BCAuto Enchères nie będzie rozpatrywać reklamacji dotyczących pojazdów sprzedawanych jako pojazdy uszkodzone, nie jeżdżące i wycofane z eksploatacji (ELV).

 

Więcej szczegółów na temat obowiązujących warunków reklamacji BCA France można znaleźć w Warunkach: T&C BCA France

BCA Niemcy
 • Roszczenia dotyczące pojazdów o wartości do 1500 euro netto nie będą rozpatrywane.
 • Brakujące akcesoria zgodnie z punktem 1.3 katalogu uszkodzeń, m.in. brakujące koła zapasowe, zapalniczka, pręty antenowe itp.
 • Wszystkie ślady użytkowania wg katalogu uszkodzeń.

 

Więcej szczegółów na temat obowiązujących warunków reklamacji BCA Germany można znaleźć w Warunkach umowy: BCA Germany T&C's

BCA Dania
 • W przypadku rejestracji pojazdu w kraju traci się prawo do reklamacji.
 • Pojazdy kategorii mechanicznej C nie są przedmiotem reklamacji.
 • Historia uszkodzeń/wypadków/kolizji jest nieznana – w związku z tym nie ma możliwości zgłoszenia reklamacji.
 • Pojazdy starsze niż 36 miesięcy, z przebiegiem ponad 80 000 km: nie kwalifikują się pod kątem zgłasznia reklamacji z tytułu wcześniej naprawionych i/lub nieujawnionych uszkodzeń.
 • Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wszystkimi zasadami i przepisami, jeśli zakupiony pojazd ma być zarejestrowany w innym kraju.

 

Więcej szczegółów na temat obowiązujących warunków reklamacyjnych BCA Dania można znaleźć w Warunkach umowy: BCA Dania T&C's

BCA Niderlandy
 • Reklamacje dotyczące pojazdów o wartości do 1500 euro nie będą rozpatrywane.
 • Reklamację nie mogą być zgłaszane, jeśli pojazd został sprzedany przez dealera składającego reklamację.

 

Więcej informacji na temat obowiązujących warunków reklamacji BCA Holandia można znaleźć w Warunkach umowy: BCA The Netherlands T&C's

BCA Hiszpania

Roszczenia nie będą rozpatrywane w żadnym z tych przypadków:

 • Pojazdy zidentyfikowane jako nie jeżdżące lub uszkodzone lub każdy pojazd z aukcji „pojazdów uszkodzonych” lub „pojazdów powypadkowych”.
 • Pojazdy sprzedawane „as is” („venta en estado”).
 • Pojazdy o wartości do 1500 euro.

Dokumentacja pojazdu: W zależności od średniego czasu potrzebnego do przeniesienia własności, istnieją 3 rodzaje dokumentacji:

1. „Doc lista” (gotowy do przeniesienia): średnio 10-15 dni kalendarzowych, maksymalnie 30 dni.

2. Proces Documentation incidence (zastrzeżenie własności, anulowanie najmu lub istnienie opłat): maksymalnie 120 dni.

3. Pozostałe pojazdy (nic nie określono): średnio 35-45 dni kalendarzowych, maksymalnie 60 dni.

Jeśli maksymalny termin zostanie przekroczony, kupujący ma prawo do anulowania zakupu. W przypadku rezygnacji, wszelkie opłaty za ulepszenia dokonane w samochodzie (prace mechaniczne, naprawy karoserii i lakieru) mogą zostać zwrócone do maksymalnej kwoty 800 € + VAT. Taka praca musi być uzasadniona dowodami dostawy, paragonami lub fakturami. Jeżeli pojazd był przewożony przez BCA Delivery, transport powrotny również zostanie zorganizowany przez BCA.

Opóźnienie w transporcie: W przypadku przekroczenia maksymalnego terminu usługi transportowej BCA Delivery kupujący otrzyma 10 euro za dzień/pojazd. Więcej informacji o rekompensacie za opóźnienie.

Dowiedz się więcej: Więcej szczegółów na temat obowiązujących warunków reklamacji BCA Hiszpania można znaleźć w Warunkach handlowych: Regulamin BCA Hiszpania.

BCA Portugalia

Pojazdy zakupione na następujących warunkach nie będą podlegać reklamacji:

 • Roszczenia dotyczące pojazdów reklamowanych „takie jakie są” nie będą rozpatrywane.
 • Pojazdy zidentyfikowane jako uszkodzone lub sprzedane na aukcjach powypadkowych lub uszkodzonych nie będą brane pod uwagę.
 • Pojazdy o przebiegu powyżej 200 000 km nie będą brane pod uwagę.
 • Reklamacje dotyczące pojazdów o wartości do 1500 euro netto nie będą rozpatrywane.

 

Więcej szczegółów na temat obowiązujących warunków reklamacji BCA Portugalia można znaleźć w Warunkach umowy: BCA Portugalia T & C's

BCA Włochy
 • Żaden pojazd zidentyfikowany jako nie jeżdżący lub uszkodzony, lub jakikolwiek pojazd znajdujący się na aukcjach „pojazdów uszkodzonych” lub „pojazdów powypadkowych” nie może być przedmiotem reklamacji.

 

Więcej szczegółów na temat obowiązujących warunków reklamacji BCA Włochy można znaleźć w Warunkach: T&C BCA Włochy

BCA Szwecja
 • Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze stron internetowych Infotorg lub Transportstyrelsen w celu samodzielnego potweirdzenia wielkości silnika, mocy silnika, rodzaju paliwa, pierwszego dnia rejestracji, roku modelowego i skrzyni biegów, zgodnie z danymi z aukcji. Z wyjątkiem pozycji wymienionych w 9.4.1. BCA Szwecja nie ponosi automatycznie odpowiedzialności za nieprawidłowe opisy, które kupujący mógł wykryć w wyniku własnego badania podanych danych i informacji. Jakakolwiek niepewność co do specyfikacji, zdjęć lub innych informacji podanych na aukcjach BCA – zobowiązuje kupującego do kontaktu z BCA w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.
 • Pojazdy nie zostały sprawdzone pod kątem kodów błędów. Dlatego kody błędów, które nie są znane podczas kontroli – nie podlegają reklamacji.
 • BCA nie testuje systemu napędu na cztery koła (4wd) w samochodach. Dlatego – problemy z systemem 4wd, które nie zostały wykryte podczas kontroli BCA – nie mogą być przedmiotem roszczeń.
 • Podwozie pojazdów nie zostało zbadane. Szkody, które mogły zostać wykrytew wyniku badania podwozia – nie podlegają zatem roszczeniom.
 • Kontrola jest wizualna i bez demontażu części, dlatego reklamacje dotyczące ukrytych części nie będą akceptowane.

 

Więcej szczegółów na temat obowiązujących warunków reklamacji w BCA Szwecja można znaleźć w: Regulamin BCA Szwecja

BCA Norwegia
 • W przypadku zarejestrowania pojazdu traci się prawo do reklamacji.
 • Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wszystkimi zasadami i przepisami, jeśli zakupiony pojazd ma być zarejestrowany w innym kraju.

 

Więcej szczegółów na temat obowiązujących warunków reklamacji w BCA Norwegia można znaleźć w Regulaminie BCA Norwegia

A team at your service

Do you have any question? Our team will be happy to help you from 9:00 to 17:00. Phone number : +46 8 549 531 40