Proces reklamacyjny w Holandii

Mamy specjalnie dedykowany zespół do przetwarzania reklamacji, aby zapewnić Ci jak najwyższe zadowolenie z naszych usług.

Przed złożeniem reklamacji


Należy pamiętać, że nie można złożyć reklamacji jeśli:

  • Kwota reklamacji jest mniejsza niż € 350, zakup na własne ryzyko
  • Reklamacja dotyczy pojazdu z wylicytowaną kwotą poniżej € 1.500
  • Jeździłeś pojazdem ponad 50km
  • Zostały wykonane prace naprawcze w pojeździe

Sprawdź dokładnie politykę reklamacji w Ogólnych Warunkach Sprzedaży poniżej:

Ogólne Warunki Sprzedaży

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży

Niniejsze Warunki Ogólne Sprzedaży zostają zawarte między Tobą a BCA