Reklamacyjny w Danii

Mamy specjalnie dedykowany zespół do przetwarzania reklamacji, aby zapewnić Ci jak najwyższe zadowolenie z naszych usług.

Formularz reklamacji

 
Please attach relevant documentation and/or photo


Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży

Niniejsze warunki są umową między Tobą a BCA