Zgłoś reklamację

Zgloś reklamację w danym kraju zakupu według instrukcji poniżej

Warunki reklamacji w BCA


Roszczeniom nie podlegają (aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi warunkami):

 • Samochody sprzedane na aukcji zacenę niższą niż 1500 euro netto (nie wliczając opłat)
 • Samochody powyżej 10 lat lub przebiegu powyżej 180 000 km
 • Samochody sprzedawane jako uszkodzone, powypadkowe, niejeżdżące, wycofane z eksploatacji lub „sprzedane w stanie, w jakim są” (Sold as is)
 • Samochody zarejestrowane/sprzedane klientowi końcowemu/osobie trzeciej
 • Samochody bez kontroli na podnośniku – roszczenia dotyczące ukrytych części nie są możliwe
 • Uszkodzenia wizualne i techniczne, których koszty naprawy wynoszą do 400 €
 • Samochody z wykonanymi naprawami - Samochód musi pozostać w oryginalnym stanie z aukcji, nie może być naprawiany ani modyfikowany
 • Wszystkie części zużywające się podlegające eksplowatacji/konserwacji i małe elementy
 • Koła/felgi/opony/koła zapasowe (chyba że udowodniono uszkodzenie transportowe), szyby/części szklane (chyba że udowodniono uszkodzenie transportowe), światła (chyba że udowodniono uszkodzenie transportowe)

Lokalne regulacje

Staramy się wprowadzić standardową politykę zarządzania roszczeniami we wszystkich krajach BCA. Nasze ogólne zasady są już ujednolicone w całej Europie, jednak mamy pewne lokalne wyjątki. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

BCA Niemcy

Roszczeniom nie podlegają:

 • Brakujące akcesoria zgodnie z punktem 1.3 katalogu uszkodzeń, m.in. brakujące koła zapasowe, zapalniczka, antena itp.
 • Wszystkie ślady użytkowania wg katalogu uszkodzeń.

BCA Dania
 • Roszczeniom nie podlegają pojazdy z klasyfikacją mechaniczną C lub słabszą.
 • Roszczeniom nie podlegają pojazdy, które nie mają sprecyzowanej historii uszkodzeń/wypadków/kolizji.
 • Pojazdy starsze niż 36 miesięcy, z przebiegiem ponad 80 000 km: nie można zgłaszać roszczeń z tytułu wcześniej naprawionych i/lub wcześniej nieznanych uszkodzeń.

BCA Niderlandy
 • Gdy przebieg pojazdu jest wyższy niż 225 000 km.
 • Gdy samochód jest starszy niż 12 lat.

BCA Hiszpania
 • Dokumentacja pojazdu: w zależności od średniego czasu wymaganego do przeniesienia własności istnieją 3 rodzaje dokumentacji:
 1. „Doc lista” (gotowy do przeniesienia): średnio 10-15 dni kalendarzowych, maksymalnie 30.
 2. Documentation incidence (zastrzeżenie własności, anulowanie najmu lub istnienie opłat): maksymalnie 120 dni kalendarzowych.
 3. Rest of the vehicles (brak danych): średnio 35-45 dni kalendarzowych, maksymalnie 60.

Jeśli maksymalny termin zostanie przekroczony, kupujący ma prawo do anulowania zakupu.

 • Rekompensata za opóźnienie w transporcie: Jeśli maksymalny termin lokalnej usługi transportowej BCA Delivery zostanie przekroczony, kupujący otrzyma 10 euro za dzień/pojazd. Więcej informacji.
 • Roszczenia dotyczące określonych części zużywających się i komponentów podlegających konserwacji mogą być akceptowane (skrzynia biegów, sprzęgło, turbosprężarka, uszczelki)

 

BCA Portugalia

Pojazdy zakupione na następujących warunkach nie będą podlegać reklamacji:

 • Reklamacje dotyczące pojazdów o wartości do 1500 euro netto nie będą rozpatrywane.
 • Przedmioty zgodnie z pkt 1.3 protokołu szkody

 • Pojazdy uszkodzone, niejeżdzące oraz sprzedawane w stanie widocznym nie podlegają reklamacji

 • Pojazdy o przebiegu powyżej 200 000 km nie będą brane pod uwagę.

 

Więcej szczegółów na temat obowiązujących warunków reklamacji BCA Portugalia można znaleźć w Warunkach umowy: BCA Portugalia T & C's

BCA Włochy

Jeśli termin procesu zmiany właściciela mija, a kupujący nie otrzymał oryginalnych dokumentów samochodu, ma prawo do anulowania sprzedaży.

BCA Szwecja
 • Pojazdy nie zostały sprawdzone pod kątem kodów błędów. Dlatego kody błędów, które nie są znane podczas kontroli – nie podlegają reklamacji.
 • BCA nie testuje systemu napędu na cztery koła (4wd) w samochodach. Dlatego – problemy z systemem 4wd, które nie zostały wykryte podczas kontroli BCA – nie mogą być przedmiotem roszczeń.
 • Podwozie pojazdów nie zostało zbadane. Szkody, które mogły zostać wykrytew wyniku badania podwozia – nie podlegają zatem roszczeniom.
 • Kontrola jest wizualna i bez demontażu części, dlatego reklamacje dotyczące ukrytych części nie będą akceptowane

 

Więcej szczegółów na temat obowiązujących warunków reklamacji w BCA Szwecja można znaleźć w: Regulamin BCA Szwecja

Zespół do Państwa dyspozycji

Masz jakieś pytania? Nasz zespół pozostaje do dyspozycji od 9.00 do 18.00