Klantpassen

Automotive klanten ontvangen een Silver BCA pas. Doet u veel en goede zaken met BCA? Dan belonen wij u met een loyaliteitspas. Gaat u voor Gold, Platinum of zelfs een exclusieve Black pas?

Nieuwe passen vanaf 2018


In januari 2018 heeft BCA het nieuwe passen-programma geïntroduceerd. Het oude programma met ‘gouden passen’ komt hiermee te vervallen.

Per kalenderjaar wordt op basis van uw omzet bij BCA gemeten welke pas u voor het volgende kalenderjaar ontvangt. Gedurende het kalenderjaar kunt u per kwartaal opgewaardeerd worden wanneer uw omzet de grens van de volgende pas overstijgt. Degraderen kan niet gedurende het kalenderjaar.

De nieuwe pasvoorwaarden vindt u onderaan deze pagina.

Veilingpassen

Silver

Heeft u een bedrijf in de automotive sector en registreert u zich bij BCA? Dan ontvangt u een silver pas. Met deze pas kunt u zich identificeren bij BCA en kunnen wij zien wie u bent als u een voertuig aanschaft.

Gold

Heeft u het voorgaande kalenderjaar voor meer dan €250.000,- aan voertuigen gekocht? Dan begint u in januari met een Gold pas. Als u in het lopende kalenderjaar de grens van €250.000,- overschrijdt, ontvangt u het volgende kwartaal al uw Gold pas. Uw 'oude' pas levert u dan in. Zie onderstaande tabel voor de voordelen die horen bij een Gold pas.

Platinum

Heeft u in het voorgaande kalenderjaar voor meer dan €500.000,- aan voertuigen gekocht? Dan begint u in januari met een Platinum pas. Als u in het lopende kalenderjaar de grens van €500.000,- overschrijdt, ontvangt u het volgende kwartaal al uw Gold pas. Uw 'oude' pas levert u dan in.Zie onderstaande tabel voor de voordelen die horen bij een Platinum pas.

Black

Heeft u in het voorgaande kalenderjaar voor meer dan €1.000.000,- aan voertuigen gekocht? Dan begint u in januari met een exclusieve Black pas. Zie onderstaande tabel voor de voordelen die horen bij een Black pas.

Pasvoordelen

Bij de nieuwe veilingpassen van BCA horen ook voordelen voor u als klant. Deze voordelen bestaan uit vaste voordelen die horen bij een specifieke pas, maar ook uit variabele voordelen die gedurende het jaar aan u worden medegedeeld.

Onderstaand overzicht bevat alle vaste pasvoordelen:

Wat?

Gold

Platinum

Black 

Gratis lunch in het BCA Restaurant

t.w.v. €7,50

t.w.v. €10,-

t.w.v. €15,-

Gratis gebruik van WIS

X

X

X

Korting op poetsen

10%

10%

10%

Korting op ontstickeren

10%

10%

10%

Korting op LOL fee

 

 

25%

Toegang Exclusive veiling

X

X

X

Consult ‘online kopen’ op locatie

X

X

X

Uitnodiging voor de BCA Klassiekerveiling

X

X

X

Uitnodiging voor de BCA Koperschallenge

 

2 personen

2 personen

Korting op automatisch transport, vanaf 02-04-2018

5%

7,5%

10%

Pasvoorwaarden Veilingpassen

De toekenning van een BCA-pas is gebaseerd op de totale omzetwaarde bij BCA in het voorgaande kalenderjaar (meetpunt 31 december) en de totale omzetwaarde per kwartaal in het lopende kalenderjaar

Er zijn drie niveaus:

 • + 250.000 euro omzet* =  Gold pas
 • + 500.000 euro omzet* = Platinum pas
 • + 1.000.000 euro omzet* = Black pas

* hamerprijs zonder koperskosten

 • De BCA veilingpas is niet persoonsgebonden. Indien een (auto)bedrijf voldoet aan bovenstaande voorwaarden, is er één pas beschikbaar per bedrijf.
 • BCA controleert aan het begin van ieder kalenderjaar de BCA-omzetwaarde van uw bedrijf over het voorgaande kalenderjaar. Indien in het voorgaande kalenderjaar de minimale eis van omzetwaarde van een hoger óf lager niveau dan het jaar daarvóór is bereikt, ontvangt u in januari een nieuwe pas. De 'oude' pas dient bij BCA ingeleverd te worden. Indien de omzetwaarde binnen eenzelfde niveau als het jaar daarvoor is gebleven, ontvangt u geen nieuwe pas.
 • BCA controleert gedurende het lopende kalenderjaar ieder kwartaal de BCA-omzetwaarde van uw bedrijf. Indien deze de minimale eis van omzetwaarde van een hoger niveau bereikt, ontvangt u een nieuwe 'hogere' pas met meer voordelen. De oude pas dient u in te leveren bij BCA. Deze controle vindt plaats op de eerste maandag van het nieuwe kwartaal.
 • Met de BCA-pas kan het rechthebbende bedrijf en de contactpersoon gebruik maken van diverse voordelen. Zie tabel hieronder voor enkele voordelen. Gedurende het jaar worden diverse andere eenmalige of tijdelijke voordelen aan pashouders bekend gemaakt.
 • BCA kan te allen tijde de voordelen van de BCA pas wijzigen na communicatie met bezitters van de BCA-pas.
 • Door gebruik te maken van de BCA-pas verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en gaat u akkoord met de inhoud ervan.
 • De BCA-pas kan alleen gebruikt worden bij BCA Autoveiling B.V.
 • BCA bepaalt te allen tijde of een (auto)bedrijf recht heeft op een BCA-pas.
 • De voordelen van de BCA-pas worden alleen verleend op vertoon van de BCA-pas aan de kassa in het restaurant of bij één van de service-balies. De korting geldt alléén voor de medewerker/eigenaar van het bedrijf die de pas in zijn bezit heeft.
 • BCA behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen aanbiedingen in te trekken, te wijzigen, het programma van BCA-passen te stoppen of voorwaarden toe te voegen. BCA brengt u daar zo goed als mogelijk van op de hoogte via www.bca.com.
 • BCA is gerechtigd de voorwaarden van het programma te allen tijde te wijzigen.