Kjøp i Sverige

Sjekk ut alle våre nåværende svenske auksjoner!

Kjøpsavgifter


Alle kjøpsavgifter er uten moms og gjelder for hvert kjøpte kjøretøy. På marginalkjøretøy vil 25% moms bli lagt til kjøpsavgiften.

Euro Netto Export auksjon:

  • Buyer fee 395 € NET
  • Export fee 195 € NET

Autolease, BCA Mix Åpen, BCA Mix 2

  • Buyer fee 3980 SEK (Swedish kronor) NET
  • Export fee 1950 SEK NET

Har du flere spørsmål?

For alle spørsmål etter auksjonene, kontakt vårt BCA Team