Auksjonsuttrykk

Finn alle utrykk på vår hjemmeside

Auksjonsuttrykk

Kjenner du ikke til sjargongen ved bilauksjoner? Nedenfor finner du definisjonene på spesifikke uttrykk som du kanskje leter etter:

 

 • xBid – ekstra tidsvindu til å by på hvert kjøretøy på slutten av visse Byd nå-auksjoner.
 • Byd nå – åpen nettauksjon i en gitt periode.
 • Live Online – nettsending fra direkte fysiske auksjoner ledet av en auksjonarius.
 • Auksjon i hall – fysisk auksjon på én av avdelingene våre.
 • Kjøp nå – auksjoner med fast pris.
 • Lukket auksjon – en auksjon der alle budgiverne samtidig sender inn hemmelige bud til auksjonarius. Det høyeste budet vinner.
 • Katalog – opplisting av alle kjøretøy som tilbys for salg ved en gitt auksjon.
 • Auksjonsnummer – nummeret som kjøretøyet er tildelt (og merket med) under auksjonen, listet opp i katalogen.
 • Kjøpsgebyr – gebyret som må betales for hvert kjøretøy (eller nummer) som er kjøpt.
 • Minstepris – minimumsprisen som selgeren har spesifisert som den laveste prisen hen vil selge kjøretøyet for. Denne informasjonen er konfidensiell for auksjonen. Hvis minsteprisen ikke er oppnådd, blir kjøretøyet lagt fram til foreløpig salg eller satt til salg ved neste auksjon.
 • Foreløpig salg – hvis et kjøretøy ikke har nådd minsteprisen, kontakter vi selgeren for å spørre om hen er villig til å akseptere det høyeste budet. Selgeren kan akseptere den foreløpige prisen eller kan kreve en ytterligere økning i prisen. Kun hvis begge parter når til enighet om den forhandlede prisen, er salget bindende.
 • Selger – personer eller firma som selger kjøretøy på auksjon.

Spørsmål?

Se FAQ - der finner du svar på ofte stilte spørsmål