Kjøp i Tyskland

Sjekk ut alle våre nåværende tyske auksjoner!

Kjøpsavgifter


Alle kjøpsavgifter er uten moms og gjelder for hvert kjøpte kjøretøy. Kjøpsavgifter avhenger av prisen på kjøretøyet (157 til 2359 €). Avgiftene gjelder også for BCA EuroShop. For mer info, se vår avgiftsmodell.

Særtilfeller:

  • Avvikende betingelser vil bli varslet i den respektive auksjonskatalogen

Ytterligere serviceavgifter:

  • Eksportavgift: 99 € (Ford-auksjoner 45 €)
  • Håndteringsavgift (avhengig av kjøretøy/auksjon)*: 199€

* Se i den respektive beskrivelse av kjøretøyet eller auksjonen.

Har du flerer spørsmål?

For alle spørsmål etter auksjonene, kontakt gjerne vårt BCA Team