Kjøp i Sverige

Sjekk ut alle våre nåværende svenske auksjoner!

Gebyr ved kjøp


Alle kjøpergebyrer er uten moms og gjelder for hvert kjøpt kjøretøy. På marginbiler - 25% moms vil bli lagt til kjøperavgiften.

Euro Netto Export auksjon

Kjøperavgiftene varierer mellom 295€ - 695€ NETT per bil. Avgiften avviker med prisen på kjøretøyet. Det nøyaktige gebyret er å se i sammendraget i budpanelet. Eksportavgift er alltid 195€ NETT.

Autolease, BCA Mix 1, BCA Mix 2 og BCA Mix 3 auksjon.

  • Kjøperavgift mellom 2980 - 6980 SEK (svenske kroner) NET. Kjøperavgift avviker med prisen på kjøretøyet. Den nøyaktige avgiften er å se i bidpanelen.

  • Eksportavgift er alltid 1950 kr NETT

Har du flerer spørsmål?

For alle spørsmål etter auksjonene, kontakt gjerne vårt BCA Team