Gå til auksjon

Sjekk ut alle våre nåværende spanske auksjoner!

Covid-19 measures

Physical auctions return to all our centres, reserve your seat or bid online. | Vehicle withdrawals by appointment or ask for transportation service | Call us at +34 949 263 000.

Kjøpsavgifter


Alle kjøpsgebyrer er uten moms og gjelder for hvert kjøpte kjøretøy. Bortsett fra tilfeller hvor kjøretøyet har merverdiavgiftsmargin, vil merverdiavgift bli lagt til avgiftene.


Kjøpsgebyrer i BCA Spania er knyttet til lojalitetskortet hver kjøper har.
Kjøpsavgiftene avhenger også av prisen på kjøretøyet. Velkomstkortet (fra 0 til 5 kjøp de siste 6 månedene) er det blå kortet. Vennligst klikk i følgende rullegardin for å sjekke den komplette tabellen
over avgifter og for å finne mer informasjon om andre lojalitetskort.

Dokument- og andre gebyrer for kunder utenfor Spania:

  • Dokumentasjonsavgift: 165 € per kjøretøy (inkludert kurer).

  • Eksportavgift: 45 €.

Gebyr ved kjøp

Gebyr ved kjøp

Alle gebyrer er uten merverdiavgift. Unntatt i tilfeller hvor bilene momsfri, da tillegges merverdiavgift til gebyret.

Oversikt over gebyrene i BCA Spania er vedlagt til lojalitetskortet som hver kjøper har. Gebyrerne er varierende i forhold til prisen på hvert enkelt kjøretøy. Velkomst kortet (fra 0 til 5 kjøp siste 6 måneder) er det Blå kortet.

PRIS FRAPRIS TILBLUE CARD AVGIFTER*
€ - € 249 € 89
€ 250 € 499 € 119
€ 500 € 749 € 159
€ 750 € 999 € 174
€ 1.000 € 1.249 € 190
€ 1.250 € 1.499 € 219
€ 1.500 € 1.749 € 234
€ 1.750 € 1.999 € 254
€ 2.000 € 2.499 € 269
€ 2.500 € 2.999 € 292
€ 3.000 € 3.499 € 307
€ 3.500 € 3.999 € 317
€ 4.000 € 4.499 € 327
€ 4.500 € 4.999 € 339
€ 5.000 € 5.499 € 348
€ 5.500 € 5.999 € 358
€ 6.000 € 6.999 € 372
€ 7.000 € 7.999 € 382
€ 8.000 € 9.999 € 392
€ 10.000 € 12.999 € 402
€ 13.000 € 16.999 € 423
€ 17.000 € 24.999 € 460
€ 25.000 € 31.999 € 513
€ 32.000 € 999.999 € 554

 


Dokumenter og gebyrer for våre kunder utenfor Spania:

  • Dokumentasjonsgebyr per bil: 165 EUR (inkludert kurer)
  • Export gebyr: 45 EUR

Har du flere spørsmål?

For alle spørsmål etter auksjonene, kontakt vårt BCA Team