Gå til auksjon

Sjekk ut alle våre nåværende spanske auksjoner!

Kjøpsavgifter


All buyer fees are without VAT and applicable for each vehicle bought. Except in cases that vehicles are VAT Margin Scheme, then VAT will be added to the fees.

Buyer Fees in BCA Spain are attached to the loyalty card each buyer has. The buyer fees also depends on the price of the vehicle. The welcome card (from 0 to 5 purchases in the last 6 months) is the Blue Card. Please, click in the following drop-down to check the complete table of fees, and to find more information about other loyalty cards.

Document and other fees for clients out of Spain:

  • Documentation fee: 165 € per vehicle (Including courier).

  • Exports fee: 45 €.

Gebyr ved kjøp

Gebyr ved kjøp

Alle gebyrer er uten merverdiavgift. Unntatt i tilfeller hvor bilene momsfri, da tillegges merverdiavgift til gebyret.

Oversikt over gebyrene i BCA Spania er vedlagt til lojalitetskortet som hver kjøper har. Gebyrerne er varierende i forhold til prisen på hvert enkelt kjøretøy. Velkomst kortet (fra 0 til 5 kjøp siste 6 måneder) er det Blå kortet.

PRIS FRAPRIS TILBLUE CARD AVGIFTER*
€ - € 249 € 89
€ 250 € 499 € 119
€ 500 € 749 € 159
€ 750 € 999 € 174
€ 1.000 € 1.249 € 190
€ 1.250 € 1.499 € 219
€ 1.500 € 1.749 € 234
€ 1.750 € 1.999 € 254
€ 2.000 € 2.499 € 269
€ 2.500 € 2.999 € 292
€ 3.000 € 3.499 € 307
€ 3.500 € 3.999 € 317
€ 4.000 € 4.499 € 327
€ 4.500 € 4.999 € 339
€ 5.000 € 5.499 € 348
€ 5.500 € 5.999 € 358
€ 6.000 € 6.999 € 372
€ 7.000 € 7.999 € 382
€ 8.000 € 9.999 € 392
€ 10.000 € 12.999 € 402
€ 13.000 € 16.999 € 423
€ 17.000 € 24.999 € 460
€ 25.000 € 31.999 € 513
€ 32.000 € 999.999 € 554

 


Dokumenter og gebyrer for våre kunder utenfor Spania:

  • Dokumentasjonsgebyr per bil: 165 EUR (inkludert kurer)
  • Export gebyr: 45 EUR

Har du flerer spørsmål?

For alle spørsmål etter auksjonene, kontakt gjerne vårt BCA Team