Kjøpsavgifter


10 % av kjøpsprisen

  • minimum 5000 NOK
  • maksimum 9900 NOK

Administrasjonsavgiften er 800 NOK

Har du flere spørsmål?

For alle spørsmål etter auksjonene, kontakt vårt BCA Team