Kjøpsavgifter


10 % av kjøpsprisen

  • min. 5000 NOK
  • maks 9900 NOK

Administrasjonsavgift: 800 NOK

Har du flerer spørsmål?

For alle spørsmål etter auksjonene, kontakt gjerne vårt BCA Team