Kjøp i Frankrike

Sjekk ut alle våre nåværende franske auksjoner!

Kjøpsavgifter


Alle kjøpsavgifter er uten moms og gjelder for hvert kjøpte kjøretøy.

Det pålegges et kjøpsgebyr på 2,6 % av kjøretøyprisen, minimum:

  • Salg med startpris 50 €: 305 €
  • Salg av ikke kjørbare biler: 320 €
  • Salg av skadde biler: 445 €
  • Alle andre salg: 440 € (inklusive BCA EuroShop)

Særtilfeller:

  • Alphabet: 105 € fast avgift
  • Click'n'Go: Fast avgift på 417 € allerede inkludert i kjøretøyprisen
  • Véhiposte: Ingen avgifter

En ytterligere eksportavgift på 50 € per kjøretøy vil bli fakturert for utenlandske kjøpere, med unntak av Alphabet-salg.

Har du flere spørsmål?

For alle spørsmål etter auksjonene, kontakt vårt BCA Team