Kjøp i Sverige

Sjekk ut alle våre nåværende svenske auksjoner!

Kjøpsavgifter


Alle kjøpsavgifter er uten moms og gjelder for hvert kjøpte kjøretøy. På marginalkjøretøy vil 25% moms bli lagt til kjøpsavgiften.

Euro Netto Export auksjon:

Kjøpsavgiften varierer mellom 295€-695€ netto per kjøretøy, og er avhengig av prisen på kjøretøyet. I budpanelet vises det et avgiftssammendrag med eksakte summer. Eksportavgiften er alltid 195€ netto.

Autolease, BCA Mix 1, BCA Mix 2 og BCA Mix 3 auksjon:

  • Kjøpsavgiften varierer mellom 2980-6980 SEK (svenske kroner) netto, og er avhengig av prisen på kjøretøyet. Den nøyaktige avgiften er å se i budpanelet.

  • Eksportavgift er alltid 1950 SEK netto.

Har du flere spørsmål?

For alle spørsmål etter auksjonene, kontakt vårt BCA Team