Buy used car at BCA France

Kjøp i Frankrike

Sjekk ut alle våre nåværende franske auksjoner!

Kjøpsavgifter


Alle kjøpsavgifter er uten moms og gjelder for hvert kjøpte kjøretøy.

Det pålegges et kjøpsgebyr på 3.1% av kjøretøyprisen, minimum:

  • Salg med startpris 50 €: 340 €
  • Salg av ikke kjørbare biler: 340 €
  • Salg av skadde biler: 250 €
  • Alle andre salg: 455 € (inklusive BCA EuroShop)

Særtilfeller:

  • Elbilsauktion Tirsdag og Fredag: 2,8% af købspris
  • Alphabet: 390€ fast avgift
  • Hertz: 250 € fast avgift
  • Véhiposte: Ingen avgifter
  • Leasing, Carnext : 390€

En ytterligere eksportavgift på 100 € per kjøretøy vil bli fakturert for utenlandske kjøpere.

Har du flere spørsmål?

For alle spørsmål etter auksjonene, kontakt vårt BCA Team