Kjøp i Frankrike

Sjekk ut alle våre nåværende franske auksjoner!

Kjøpsavgifter


Alle kjøpsavgifter er uten moms og gjelder for hvert kjøpte kjøretøy.

Det pålegges et kjøpsgebyr på 2,6% av kjøretøyprisen, minimum:

  • Salg med startpris 50€: 305€
  • Salg av ikke kjørbare biler: 320€
  • Salg av skadde biler: 445€
  • Alle andre salg: 440€ (inklusive BCA EuroShop)

Særtilfeller:

  • Alphabet: 105€ fast avgift
  • Click'n'Go: Fast avgift på 417€ som allerede er inkludert i kjøretøyprisen
  • Véhiposte: Ingen avgifter
  • Hertz: 250€ fast avgift

En ytterligere eksportavgift på 50€ per kjøretøy vil bli fakturert for utenlandske kjøpere, med unntak av Alphabet-salg.

Har du flere spørsmål?

For alle spørsmål etter auksjonene, kontakt vårt BCA Team