Optische classificatie

Een snelle en betrouwbare indruk van de zichtbare staat van het voertuig door de nauwkeurig vastgestelde optische classificatie van het voertuig.

Wat is een optische classificatie?

Om het eenvoudig te stellen; een optische classificatie is een uiterlijke/optische controle van de staat van het voertuig. Hierbij wordt uitgegaan van een zichtafstand van 2 meter in een hoek van 90 en 45 graden. Het eindoordeel over de optische staat wordt samengevat in een getal van 1 tot 5, waarbij 1 de hoogste score is en 5 de laagste.

Er wordt niet ingezoomd op iedere imperfectie van het voertuig. Leeftijd, kilometerstand of waarde van de auto worden buiten beschouwing gelaten. De optische classificatie zegt niets over de werking van mechanische of elektrische onderdelen, het gaat uitsluitend om een objectieve score van hoe het voertuig er uit ziet. Een meer gedetailleerd overzicht vind je in het inspectierapport.

Classificaties

Het getal dat wordt weergegeven bij de classificatie vat de uiterlijke staat van het voertuig samen. In het inspectierapport is meer gedetailleerde informatie te vinden over eventuele schades en mankementen.

Classificatie 1:

Het voertuig vergt mogelijk minimale herstelwerkzaamheden aan het interieur en/of exterieur die met SMART* repair te verhelpen zijn. Kleine krasjes of deukjes zijn mogelijk aanwezig.

Classificatie 2:

Het voertuig bevat dezelfde mogelijke herstelwerkzaamheden als classificatie 1 en vergt daarnaast maximaal 1 grote of kleine reparatie aan het exterieur. Het vervangen van een of meerdere sierdelen aan het interieur of exterieur (panelen worden hier niet bedoeld) is bij deze classificatie ook een mogelijkheid.

Classificatie 3:

Het voertuig bevat dezelfde herstelwerkzaamheden als classificatie 1 & 2 en vergt daarnaast tot 5 kleine reparaties, 3 grotere reparaties of een combinatie van grotere en kleinere reparaties. Het vervangen van een bumper valt ook onder deze classificatie.

Classificatie 4:

Het voertuig bevat dezelfde herstelwerkzaamheden als classificatie 1, 2 & 3. Daarnaast kan het ook een combinatie van grote en kleine extra reparaties vergen en de mogelijkheid van het volledig moeten vervangen van een paneel.

Classificatie 5:

Het voertuig bevat dezelfde mogelijke herstelwerkzaamheden als classificatie 1, 2, 3 & 4. Daarnaast kan het een combinatie van kleinere en grotere reparaties vergen of heeft het voertuig aanrijdingsschade waarbij maximaal twee panelen moeten worden vervangen (mits er niet ook nog serieuzere andere schade is aan het voertuig).

Niet te classificeren (U):

Bij sommige voertuigen is het niet mogelijk om een classificatie aan te geven. Het gaat hier dan meestal om auto's in de volgende categorieën:

  • Omvangrijke schade na een aanrijding/ongeluk
  • Belangrijke auto-onderdelen die ontbreken
  • Grotere schade dan omschreven in classificatie 5
  • Meerdere niet opgenomen en gedocumenteerde onderdelen

*) Voorbeelden van mogelijke herstelwerkzaamheden:

SMART (Small medium area repair technique) repair

  • Deukjes verwijderen zonder lak/spuitwerk
  • Herstellen van lichtmetalen velgen
  • Kleine lak/spuitwerk reparaties (hoekjes op een bumper, spiegel etc.)
  • Glasreparaties
  • Sier/stootlijst reparaties
  • Inlakken van een krasje

Kleine reparaties

Een paneel dat in z'n geheel opnieuw gespoten moet worden

Grote reparaties

Een paneel waarbij herstel aan het plaatwerk nodig is (bv. opvulling) en dat opnieuw gespoten moet worden

Kleine onderdelen

Hieronder vallen kleine sierdelen van het interieur als ook kleine onderdelen van de carrosserie, zoals wieldoppen of stootlijsten.

Carrosserie-onderdelen

Dakpaneel, soft-top dak, achterste zijpanelen etc.