Submit a claim

Follow the steps below and submit your claim through the dedicated forms

BCA Claim Conditions


Please note that the following cases are not subject to any claim:

 • The maximum distance your vehicle may be moved on its own axle is 50 km.
 • Vehicles with a mileage of more than 180,000 km or a first registration older than 10 years with an exclusion of claims for damages.
 • All wear parts (tyres, clutches, brakes, brake pads, etc.), parts subject to maintenance and small components (belts, etc.).
 • Costs below 350,- for both optical and technical defects will not be accepted. The net cost of the repair, or what the repair can be made for, will be used as a basis
 • Repair work has already been done to the vehicle
 • Defective vehicle batteries and resulting, undetectable damage
 • Defective vehicle batteries incl. consequential damage from external starting processes

*Please check the local dispositions down below before submitting a claim!

Local Dispositions

We strive to have a unified policy to manage the claims. While our rules are almost aligned in Europe, we still have some local expections. You can find more details below.

BCA Ranska

"BCAuto Enchères ei huomioi valituksia jotka koskevat ajoneuvoja jotka on myyty vaurioituneina, ajokelvottomina tai romuajoneuvoina (End-of-Life Vehicle ELV).

Lisätietoja BCA Ranskan sovellettavista korvausehdoista on käyttöehdot kohdassa: 

BCA Ranska ylesiet sopimusehdot

BCA Saksa
 • "Korvausvaatimuksia jotka liittyvät ajoneuvoihin joiden nettoarvo on enintään 1 500 €, ei oteta huomioon.
 • Puuttuvat lisävarusteet vahinkoluettelon kohdan 1.3 mukaisesti esim. puuttuvat varapyörät, tupakansytytin, antennit jne.
 • Kaikki vahinkonluettelon mukaiset vauriot.

Lisätietoja BCA Saksan sovellettavista korvausehdoista on käyttöehdot kohdassa  : BCA Saksa yleiset sopimusehdot"

BCA Tanska
 • "Jos ajoneuvo on rekisteröity siitä ei voi jättää valitusta.
 • Mekaanisen C-luokituksen ajoneuvoista ei voi vaatia korvausta.
 • Jos ei ole tiedossa onko tarjotuilla ajoneuvoilla aiempaa vahinko/onnettomuus/törmäys - vaurioita -  ei voi vaatia korvausta.
 • Yli 36 kuukautta vanhat ajoneuvot joilla on ajettu yli 80.000 km: Aiemmin korjatuista ja/tai ilmoittamattomista vaurioista ei voida vaatia korvausta.
 • Ostaja on velvollinen hankkimaan tietoa kaikista säännöistä ja määräyksistä jos ostettu ajoneuvo on tarkoitus rekisteröidä toisessa maassa. 


Lisätietoja BCA Tanskan sovellettavista korvausehdoista on käyttöehdot kohdassa: BCA Tanska yleiset sopimusehdot"

BCA Alankomaat
 • "Enintään 1.500 euron arvoisiin ajoneuvoihin liittyviä valituksia ei oteta huomioon.
 • Korvausvaatimuksia ei voida esittää jos korvausta vaativa jälleenmyyjä on myynyt ajoneuvon. 

Lisätietoja BCA Alankomaiden sovellettavista korvausehdoista on käyttöehdot kohdassa: BCA Alankomaat yleiset sopimusehdot

BCA Espanja
Reklamaatioihin ei oteta huomioon missään näistä tapauksista:

 • Ajoneuvoa joka luokitellaan "ei toimivaksi", vaurioutunut tai kolaroitu.
 • Ajoneuvoja joka on myyty sellaisena kuin se on.
 • Ajoneuvoa jonka arvo on korkeintaan €1500

"BCA Espanjassa jaamme dokumentaation hallinnan määräajat kolmeen eri tyyppiin:

 • "Doc lista": Tämä tarkoittaa että keskimääräinen määräaika on 10-15 arkipäivää ja maksimissaan 30 päivän viive.
 • "No doc lista" (mitään ei ole eritelty): Tämä tarkoittaa että keskimääräinen käsittelyaika on 35-45 arkipäivää ja voi olla jopa 60 päivää.
 • Ajoneuvo johon liittyy keskeneräisiä asiakirjoja (omistusoikeuden varaaminen, leasingprosessin peruuttaminen tai -maksut): Tämä tarkoittaa että enimmäisaika voi olla 120 päivää.

Jos määräaika ylittyy asiakkaalla on oikeus peruuttaa kauppa ja BCA järjestää palautuskuljetuspalvelun jos BCA Kuljetus on toimittanut ostoksen.

 • Jos peruutus johtuu omistajanvaihdosprosessin merkittävästä viivästymisestä, autoon tehtyjen parannusten (mekaaniset työt, korin ja maalipinnan korjaukset) maksu voidaan maksaa takaisin enintään 800 € + alv. asti. Tällaiset työt on perusteltava toimitusasiakirjoilla, kuiteilla tai laskuilla.
 • Korvausta ei voida vaatia ajokelvottomaksi tai vaurioituneeksi luokitelluista ajoneuvoista tai ajoneuvoista, jotka sisältyvät ""vaurioituneiden ajoneuvojen"" tai ""onnettomuusajoneuvojen"" huutokauppoihin. Myöskään ""sellaisena kuin se on"" myytyihin ajoneuvoihin ei voida soveltaa korvausvaatimusta.
 • Vaatimuksia jotka koskevat ajoneuvoja, joiden arvo on enintään 1 500 euroa, ei oteta huomioon.

Bonus kuljetuksen viivästymisestä: Lähtöpaikasta määränpäähän kuljetun kilometrimäärän mukaan lasketaan määräpäivien määrä joka kuuluisi määräaikaan, ja jos toimitus viivästyy, maksetaan 10 € + alv per päivä ja auto. Lisätietoja Viivästysbonus.

Lisätietoja BCA Espanjan sovellettavista korvausehdoista on kohdassa käyttöehdot: BCA Espanja yleiset toimitusehdot

BCA Portugali

"Seuraavien ehtojen mukaisesti ostetuista ajoneuvoista ei voi vaatia korvausta:

 • Korvausvaatimus joka liittyy ""sellaisenaan"" mainostettuihin ajoneuvoihin, ei oteta huomioon.
 • Vahingoittuneiksi todettuja tai huutokaupoissa ""vahingossa"" myytyjä ajoneuvoja ei oteta huomioon.
 • Ajoneuvoja joiden ajokilometrit ovat yli 200 000 km ei oteta huomioon.
 • Korvausvaatimuksia jotka liittyvät ajoneuvoihin, joiden nettoarvo on enintään 1 500 € ei oteta huomioon. 

Lisätietoja BCA Portugalin sovellettavista korvausehdoista on kohdassa käyttëhdot: BCA Portugalin yleiset sopimusehdot

BCA Italia

"Korvausvaatimus ei koske ajoneuvoja jotka on merkitty ajokelvottomiksi tai vaurioituneiksi ajoneuvoiksi tai jotka sisältyvät ""vaurioituneiden ajoneuvojen"" tai ""onnettomuusajoneuvojen"" huutokauppoihin. 

Lisätietoja BCA Italian sovellettavista korvausvaatimusehdoista on kohdassa käyttöehdot: BCA Italian yleiset sopimusehdot

BCA Ruotsi
 • "Ostaja on velvollinen käyttämään Infotorgin tai Transportstyrelsenin verkkosivuja varmistaakseen itse että moottorin koko, moottorin teho, polttoainetyyppi, ensimmäinen rekisteröintipäivä, vuosimalli ja vaihteisto vastaavat huutokaupassa annettuja tietoja. Lukuun ottamatta 9.4.1 kohdassa lueteltuja tietoja. BCA Ruotsi ei automaattisesti ole vastuussa virheellisistä kuvauksista, jotka ostaja olisi voinut havaita tutkimalla itse annettuja tietoja. Jos BCA:n huutokaupoissa annettujen tietojen, valokuvien tai muiden tietojen suhteen on epävarmuutta, ostaja on velvollinen ottamaan yhteyttä BCA:han mahdollisten epävarmuustekijöiden selvittämiseksi. 
 • Ajoneuvoja ei ole tarkastettu vikakoodien varalta. Siksi vikakoodeista jotka eivät ole tiedossa tarkastuksen aikana ei voida vaatia korvausta. 
 • BCA ei testaa autojen nelivetojärjestelmää. Tämän vuoksi nelivetojärjestelmän ongelmia joita ei ole havaittu BCA:n tarkastuksessa, ei voida korvata.
 • Ajoneuvojen alustaa ei ole tarkastettu. Vahinkoja jotka olisi voitu havaita alustan tarkastuksen yhteydessä, ei voida näin ollen vaatia korvattavaksi.
 • Tarkastus on optinen ja ilman osien purkamista, joten piilossa olevia osia koskevia vaatimuksia ei hyväksytä.

Lisätietoja BCA Swedenin sovellettavista korvausehdoista on kohdassa käyttöehdot:BCA Ruotsi yleiset sopimusehdot

BCA Norja

"Jos ajoneuvo on rekisteröity oikeus valitukseen menetetään.Ostajan on hankittava tarvittavat tiedot kaikista säännöistä ja määräyksistä jos ostettu ajoneuvo on tarkoitus rekisteröidä toisessa maassa. 

Lisätietoja BCA Norjan sovellettavista reklamaatioehdoista löytyy kohdasta käyttöehdot : BCA Norja yleiset sopimusehdot

A team at your service

Do you have any question? Our team will be happy to help you from 9:00 to 17:00. Phone number : +46 8 549 531 40