Submit a claim

Follow the steps below and submit your claim through the dedicated forms

BCA Claim Conditions


 • All complaints must be made via a form on BCA's website

 • The maximum distance that the vehicle must have traveled since purchase is 50 km for a complaint to be made.
 • For all complaints, a deductible of SEK 4000 or €400 NET applies - which is why costs below this amount are never reimbursed.
 • BCA does not reimburse costs for repairs carried out on the vehicle by the buyer - unless the repairs have been approved in advance by BCA.
 • You can find more information about the current terms and conditions at the following link: BCA Sweden T&C

 

Local Dispositions

We strive to have a unified policy to manage the claims. While our rules are almost aligned in Europe, we still have some local expections. You can find more details below.

BCA Německo
 • Reklamace na vozidla s hodnotou do 1 500 EUR netto nebude brána v úvahu.
 • Chybějící příslušenství podle bodu 1.3 katalogu škod, např. chybějící rezervní kola, zapalovač cigaret, tyče antény atd.
 • Všechny známky použití podle katalogu poškození.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Germany najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Německo

BCA Dánsko
 • Pokud je již vozidlo registrováno, práva na reklamaci propadají.
 • Na vozidla s označením třídy mechanického poškození C nelze reklamovat.
 • Není známo, zda nabízená vozidla měla poškození / nehodu / kolizi - nelze reklamovat.
 • Vozidla starší než 36 měsíců s více než 80 000 km: Dříve opravené a / nebo nezveřejněné škody nelze reklamovat.
 • Pokud má být zakoupené vozidlo registrováno v jiné zemi, je kupující povinen se seznámit se všemi pravidly a předpisy.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Dánsko najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Dánsko

BCA Španělsko
Reklamace se nevztahují na následující případy:
 • Vozy označené jako nepojízdné nebo poškozené nebo jakákoli vozidla zařazená do aukce „poškozených vozidel“ nebo „vozidel po nehodě“.
 • Vozidla prodávaná „tak, jak jsou“ („venta en estado“).
 • Vozidla s hodnotou do 1 500 EUR.

Dokumentace k vozidlům: V závislosti na průměrné době potřebné k převodu vlastnictví existují 3 typy dokumentace:

 • 1. „Doc lista“ (připraveno k převozu): v průměru 10–15 kalendářních dnů, maximálně 30 dní.
 • 2. Dokumentace, se kterou je spojen nějaký druh incidentu (napr. rezervace vlastnictví, zrušení leasingu nebo existence poplatků): maximálně 120 dní.
 • 3. Zbytek vozidel (nic neurčeno): v průměru 35–45 kalendářních dnů, maximálně 60 dní.

V případě překročení maximální lhůty má kupující právo nákup zrušit. V případě zrušení může být jakákoli platba za vylepšení provedená na vozidle (mechanické práce, opravy karoserie a laku) preplacena maximálně do výše 800 EUR + DPH. Taková práce musí být odůvodněna dodacími listy, účtenkami nebo fakturami. Pokud bylo toto vozidlo přepravováno společností BCA Delivery, zpáteční přepravu zajistí také BCA.

Bonus za zpoždění přepravy: Pokud je překročen maximální termín pro přepravní službu BCA Delivery, kupující obdrží 10 EUR za den/vozidlo. Více informací o bonusu za zpoždění.

Zjistěte více: Více podrobností o příslušných reklamačních podmínkách BCA Španělsko najdete v obchodních podmínkách: BCA Spain T&C's.

BCA Švédsko
 • Kupující je povinen používat webové stránky Infotorg nebo Transportstyrelsen, aby sám ověřil velikost motoru, výkon motoru, typ paliva, první den registrace, modelový rok a převodovku, zda odpovídá údajům v aukci. S výjimkou položek uvedených v 9.4.1. Společnost BCA Sweden nebude automaticky odpovědná za nesprávné popisy, které by kupující mohl zjistit na základě vlastního prozkoumání poskytnutých údajů a informací. Jakákoli nejistota ohledně specifikací, fotografií nebo jiných informací uvedených na aukcích BCA - zavazuje kupujícího, aby kontaktoval BCA za účelem objasnění možných nejistot.
 • U vozidel nebyly zkontrolovány chybové kódy. Chybové kódy, které nejsou známy během kontroly, proto nelze reklamovat.
 • BCA netestují systém pohonu všech kol (4WD) automobilů. Proto - problémy se systémem 4WD, které nebyly objeveny během kontroly BCA - nelze reklamovat.
 • Podvozek vozidel nebyl zkoumán. Případné škody na podvozku, které by mohly být zjištěny při prohlídce podvozku, nelze tedy reklamovat.
 • Kontrola je optická a bez demontáže dílů, proto nebudou reklamace na skryté části akceptovány.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Sweden najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Švédsko

BCA The Netherlands

It is not possible to submit a valid claim when:

 • The mileage is above 225.000 km
 • The car is older then 12 years

A team at your service

Do you have any question? Our team will be happy to help you from 9:00 to 17:00. Phone number : +46 8 549 531 40