Submit a claim

Follow the steps below and submit your claim through the dedicated forms

BCA Claim Conditions


Please note that the following cases are not subject to any claim:

 • The maximum distance your vehicle may be moved on its own axle is 50 km.
 • Vehicles with a mileage of more than 180,000 km or a first registration older than 10 years with an exclusion of claims for damages.
 • All wear parts (tyres, clutches, brakes, brake pads, etc.), parts subject to maintenance and small components (belts, etc.).
 • Costs below 350,- for both optical and technical defects will not be accepted. The net cost of the repair, or what the repair can be made for, will be used as a basis
 • Repair work has already been done to the vehicle
 • Defective vehicle batteries and resulting, undetectable damage
 • Defective vehicle batteries incl. consequential damage from external starting processes

*Please check the local dispositions down below before submitting a claim!

Local Dispositions

We strive to have a unified policy to manage the claims. While our rules are almost aligned in Europe, we still have some local expections. You can find more details below.

BCA Francie
 • BCAuto Enchères nebude brát v úvahu stížnosti týkající se vozidel prodaných jako Poškozená (Damaged), nepojízdných (Non-running) a na konci životnosti (End-of-Life Vehicle - ELV).

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA France najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA France

BCA Německo
 • Reklamace na vozidla s hodnotou do 1 500 EUR netto nebude brána v úvahu.
 • Chybějící příslušenství podle bodu 1.3 katalogu škod, např. chybějící rezervní kola, zapalovač cigaret, tyče antény atd.
 • Všechny známky použití podle katalogu poškození.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Germany najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Německo

BCA Dánsko
 • Pokud je již vozidlo registrováno, práva na reklamaci propadají.
 • Na vozidla s označením třídy mechanického poškození C nelze reklamovat.
 • Není známo, zda nabízená vozidla měla poškození / nehodu / kolizi - nelze reklamovat.
 • Vozidla starší než 36 měsíců s více než 80 000 km: Dříve opravené a / nebo nezveřejněné škody nelze reklamovat.
 • Pokud má být zakoupené vozidlo registrováno v jiné zemi, je kupující povinen se seznámit se všemi pravidly a předpisy.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Dánsko najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Dánsko

BCA Nizozemsko
 • Na reklamaci vozidel v hodnotě do 1 500 EUR nebude brán zřetel.
 • Nároky nelze vznést, pokud bylo vozidlo prodáno reklamujícím prodejcem.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek BCA Nizozemsko naleznete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Nizozemsko

BCA Španělsko
Reklamace se nevztahují na následující případy:
 • Vozy označené jako nepojízdné nebo poškozené nebo jakákoli vozidla zařazená do aukce „poškozených vozidel“ nebo „vozidel po nehodě“.
 • Vozidla prodávaná „tak, jak jsou“ („venta en estado“).
 • Vozidla s hodnotou do 1 500 EUR.

Dokumentace k vozidlům: V závislosti na průměrné době potřebné k převodu vlastnictví existují 3 typy dokumentace:

 • 1. „Doc lista“ (připraveno k převozu): v průměru 10–15 kalendářních dnů, maximálně 30 dní.
 • 2. Dokumentace, se kterou je spojen nějaký druh incidentu (napr. rezervace vlastnictví, zrušení leasingu nebo existence poplatků): maximálně 120 dní.
 • 3. Zbytek vozidel (nic neurčeno): v průměru 35–45 kalendářních dnů, maximálně 60 dní.

V případě překročení maximální lhůty má kupující právo nákup zrušit. V případě zrušení může být jakákoli platba za vylepšení provedená na vozidle (mechanické práce, opravy karoserie a laku) preplacena maximálně do výše 800 EUR + DPH. Taková práce musí být odůvodněna dodacími listy, účtenkami nebo fakturami. Pokud bylo toto vozidlo přepravováno společností BCA Delivery, zpáteční přepravu zajistí také BCA.

Bonus za zpoždění přepravy: Pokud je překročen maximální termín pro přepravní službu BCA Delivery, kupující obdrží 10 EUR za den/vozidlo. Více informací o bonusu za zpoždění.

Zjistěte více: Více podrobností o příslušných reklamačních podmínkách BCA Španělsko najdete v obchodních podmínkách: BCA Spain T&C's.

BCA Portugalsko

Vozidla zakoupená za následujících podmínek nebudou předmětem reklamace:

 • Reklamační nároky související s vozidly inzerovanými „Tak, jak jsou“ (As they are) nebudou brány v úvahu.
 • Vozidla označená jako poškozená nebo prodaná na aukcích „Nehod“ nebudou brány v úvahu.
 • Vozidla s najetými kilometry nad 200 000 km nebudou brána v úvahu.
 • Reklamační nárok na vozidla s hodnotou do 1 500 EUR netto nebude brán v úvahu.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Portugalsko najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Portugalsko

BCA Itálie
 • Na jakékoli vozidlo označené jako nepojízdné nebo poškozené vozidlo nebo na vozidlo zařazené do aukcí „Bouraná vozidla“ (Damaged) nebo „po nehodě“ (Accident vehicles) nelze vznést nárok.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Itálie najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Itálie

BCA Švédsko
 • Kupující je povinen používat webové stránky Infotorg nebo Transportstyrelsen, aby sám ověřil velikost motoru, výkon motoru, typ paliva, první den registrace, modelový rok a převodovku, zda odpovídá údajům v aukci. S výjimkou položek uvedených v 9.4.1. Společnost BCA Sweden nebude automaticky odpovědná za nesprávné popisy, které by kupující mohl zjistit na základě vlastního prozkoumání poskytnutých údajů a informací. Jakákoli nejistota ohledně specifikací, fotografií nebo jiných informací uvedených na aukcích BCA - zavazuje kupujícího, aby kontaktoval BCA za účelem objasnění možných nejistot.
 • U vozidel nebyly zkontrolovány chybové kódy. Chybové kódy, které nejsou známy během kontroly, proto nelze reklamovat.
 • BCA netestují systém pohonu všech kol (4WD) automobilů. Proto - problémy se systémem 4WD, které nebyly objeveny během kontroly BCA - nelze reklamovat.
 • Podvozek vozidel nebyl zkoumán. Případné škody na podvozku, které by mohly být zjištěny při prohlídce podvozku, nelze tedy reklamovat.
 • Kontrola je optická a bez demontáže dílů, proto nebudou reklamace na skryté části akceptovány.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Sweden najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Švédsko

BCA Norsko
 • Pokud je vozidlo registrováno, práva na reklamaci propadají.
 • Pokud má být zakoupené vozidlo registrováno v jiné zemi, je kupující povinen se seznámit se všemi pravidly a předpisy.

 

Další podrobnosti týkající se příslušných reklamačních podmínek společnosti BCA Norsko najdete v Podmínkách a zásadách: Podmínky BCA Norsko

A team at your service

Do you have any question? Our team will be happy to help you from 9:00 to 17:00. Phone number : +46 8 549 531 40