Postup při podávání reklamace v Dánsko

V BCA si chceme být jistí, že jste spokojeni. Proto máme samostatný tým, který zpracovává vaše reklamace.

Reklamační formulář

Přečtěte si Podmínky

Tyto Podmínky jsou smlouvou mezi vámi a BCA